U bent hier

Elsene (Brussel) - Archief- en erfgoeddepot van het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA)

Type:
 • Depot voor de eigen organisatie
 • Intern depot
 • Herbestemd gebouw
 • Multifunctioneel gebouw
 • Gesloten depot
Omschrijving gebouw en ligging:

Dit depot bevindt zich in gebouw B op de campus Oefenplein van de Vrije Universiteit Brussel. Op dezelfde verdieping is ook het depot van de bibliotheek. De oorspronkelijke betonnen parkeergarage werd met een speciaal procedé waterdicht gemaakt en voorzien van isolatie en een binnenmuur in snelbouwsteen. Voor de ruwbouw werd rekening gehouden met klimatologische vereisten, om zoveel mogelijk een passiefstructuur te benaderen. De kantoren en de leeszaal van CAVA bevinden zich een verdieping hoger in hetzelfde gebouw. Op de andere verdiepingen zijn ook diensten en faculteiten van de universiteit gehuisvest.

Aard collecties:

Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA) bewaart het academisch erfgoed van de Vrije Universiteit Brussel en de Vlaamse studentengemeenschap aan de ULB (1856-vandaag), en het erfgoed met betrekking tot het vrijzinnig humanisme in Vlaanderen en Brussel (1945-vandaag). Dit zijn de deelcollecties:

 • Archieven
 • Tijdschriftencollectie
 • Fotocollectie
 • Textielcollectie
 • Collectie objecten
 • Collectie affiches
 • Collectie medailles en badges
 • Bibliotheekcollectie
 • Collectie wetenschappelijk erfgoed
 • Collectie audiovisueel materiaal
 • Collectie codexen en partituren
 • Collectie strooibiljetten
 • Collectie syllabi
Periode (ver)bouw(ing):
Verbouwing tot depot: 2013-2014
Architect:
Directie Infrastructuur van de Vrije Universiteit Brussel
Soorten ruimtes:

1. Archiefdepot
2. Erfgoeddepot
3. Stockageruimte

Opslagruimte:

1. Archiefdepot: 584,55m2
2. Erfgoeddepot: 79,86 m2
3. Stockageruimte: 26,06 m2

Manier van klimatiseren:

1. Klimaatregeling (luchtvochtigheid en temperatuur) met een alarmfunctie bij afwijkingen en met autonome controles (datalogger)
2. Vloerverwarming

Brandbeveiliging:

1. Rookdetectie, handbrandmelders,branddeuren, brandblussers en een brandslang 

2. Geen automatisch blussysteem

Depotinfrastructuur:

1. Archiefdepot: compactusrekken en een aantal vaste rekken
2. Erfgoeddepot: ladenkast en vaste rekken
3. Stockageruimte: vaste rekken

Leveranciers depotinfrastructuur:

Compactus: Bruynzeel Storage systems

Andere nuttige info:

1. In het kader van het calamiteitenplan werd een kar met calamiteitenbox samengesteld die steeds aanwezig is in het depot.
2. Er zijn goten aanwezig die bij incidentele waterinfiltratie zorgen voor de afvoer van het water.

Contactgegevens:

CAVA - Universiteitsarchief VUB
Lokaal 0B033
Pleinlaan 2
1050 Brussel

info@cavavub.be