U bent hier

Brugge & Ommeland - Onroerend Erfgoeddepot De Pakhuizen (erkend onroerenderfgoeddepot) - Raakvlak/Stad Brugge

Type:
 • Erkend onroerenderfgoeddepot
 • Gezamenlijk depot
 • Depot voor de eigen organisatie
 • Intern depot
 • Herbestemd gebouw
 • Multifunctioneel gebouw
 • Gesloten depot
Omschrijving gebouw en ligging:

De gebouwen zijn gelegen aan de Dampoort te Brugge en maken deel uit van het fabrieksterrein van DuPont (de oude gistfabriek). De Pakhuizen dateren uit de 2de helft van de 18de en de 19de eeuw. Er is tevens een WOII-bunker aanwezig.
Het complex is beschermd als monument en werd gerenoveerd en aangepast met naleving van het Charter van Venetië.

Aard collecties:
 • archeologische ensembles (vondsten, stalen en opgravingsarchieven) afkomstig van meer dan 1000 onderzoeken uitgevoerd in Brugge en het ommeland

 • vondsten van het Oudheidkundig Genootschap van Brugge verzameld in de periode 1865-1954.

Periode (ver)bouw(ing):
Restauraties uitgevoerd in de jaren ‘80, aanpassingen en onderhoudswerken sinds 2006.
Kostprijs:
Gefaseerde renovaties, aanpassings- en onderhoudswerken.
Soorten ruimtes:
 • verschillende depotruimtes
 • kantoren en werkruimtes
 • raadpleegruimte
 • laad- en loszone
 • transitruimte
 • geklimatiseerde depotruimte
 • opslagruimte verpakkingen en producten
Werkruimte:

375m² 

Opslagruimte:

900m²

Manier van klimatiseren:

Aangepaste verpakking naargelang de noden van het object (micro-omgeving).
Het vondstmateriaal wordt uitgesplitst per materiaalcategorie en naargelang de noden ondergebracht in een aangepaste (indien nodig geklimatiseerde) depotruimte.

Klimaatzones:
 • ruimte met koelkasten (3-4 graden)
 • geklimatiseerde ruimte voor metaal-glas (ca. 18 graden – 50% RV), metaal verpakt in afsluitbare verpakking voorzien van silicagel
Energieverbruik:

Niet gekend, maakt deel uit van de totale energiekost van het gebouw.

Brandbeveiliging:
 • brandblussers verspreid over het volledige gebouw
 • branddeuren
 • calamiteitennetwerk en Dispatching van de Musea Brugge
Depotinfrastructuur:
 • metalen rekken
 • industriële palletrekken
 • archiefkasten
Leveranciers depotinfrastructuur:

Overtoom en Avasco

Aantal depotmedewerkers:
3 VTE, 8 vrijwilligers op wekelijkse basis, sporadisch stagestudenten
Uitdagingen en problemen:

In de toekomst moet werk worden gemaakt van een optimalisatie van de depotruimtes. Voor een goede bewaring van sommige materiaalgroepen moet blijvend worden geïnvesteerd in conservatie en restauratie. De  recente archeologisch archieven kunnen meestal al genieten van een vorm van conservatie. Voor de oudere archeologische archieven is nog een inhaalbeweging nodig.

Andere nuttige info:

- Onderzoekers kunnen de collectie raadplegen op aanvraag.

- Archeologische ensembles en losse vondsten uit Brugge en het Ommeland kunnen bij De Pakhuizen gedeponeerd worden door bedrijven en individuen.

Informatie hierover vind je op http://raakvlak.be/onroerend-erfgoeddepot-pakhuizen/ .

- Raakvlak huisvest ook het onderdeel archeologie van de Brugse Museumbibliotheek. Hier kunnen onderzoeksgegevens en rapporten worden geraadpleegd voor wetenschappelijk onderzoek. De nadruk van de vakbibliotheek ligt voornamelijk op de middeleeuwse archeologie, archeologische vondsten en de regio van het Brugse Ommeland.

- Het Onroerenderfgoeddepot De Pakhuizen en de vakbibliotheek archeologie kunnen geraadpleegd worden na afspraak op weekdagen tijdens de kantooruren (van 8u30 tot 16u). Wie meer info wenst of een afspraak wil maken, kan mailen naar depakhuizen@brugge.be of telefoneren naar 050/44 50 41.

- Een deel van het gebouw huisvest de Erfgoedcel van de stad Brugge.

Contactgegevens:

Raakvlak

Jan Huyghe en Griet Lambrecht

OE-depot De Pakhuizen

Komvest 45
8000 Brugge

depakhuizen@brugge.be

050 44 50 41