U bent hier

Asse – Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant (erkend onroerenderfgoeddepot) – provincie Vlaams-Brabant

Type:
 • Erkend onroerenderfgoeddepot
 • Transitdepot
 • Nooddepot
 • Depot voor de eigen organisatie
 • Extern depot
 • Herbestemd gebouw
 • Multifunctioneel gebouw
 • Gesloten depot
Omschrijving gebouw en ligging:

Het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant is ingericht in een voormalige militaire loods op de PIVO-site in Asse. De infrastructuur bestaat uit een laad- en los/transitruimte, een bureau/onderzoeksruimte, een werkruimte voor Monumentenwacht, een technische/sanitaire ruimte en een opslagruimte. Deze laatste ‘depotruimte’ bestaat uit een met rekken ingerichte ruimte (ca. 148 m²) en een circulatieruimte (ruim 50 m²), die eventueel ook kan dienst doen voor de tijdelijke opslag van voorwerpen buiten formaat. Verder is er een koelcel en een multifunctioneel te klimatiseren cel, elk met een binnenafmeting van ruim 18m², voorzien van rekken. Specifieke condities kunnen indien nodig ook met kleine gesloten klimaatverpakkingen worden gerealiseerd. In de depotruimte is een platformconstructie aanwezig voor de opvang van niet-kwetsbaar archeologisch materiaal.

Aard collecties:
 • Archeologische ensembles;
 • (potentiële) cultuurgoederen in het kader van restauratie van het waardevol gebouw waartoe ze behoren.
Periode (ver)bouw(ing):
2013-2014
Architect:
Dienst gebouwen provincie Vlaams-Brabant
Soorten ruimtes:
 • laad- en los/transitruimte
 • bureau/onderzoeksruimte
 • werkruimte
 • technische/sanitaire ruimte
 • opslagruimte
Werkruimte:

Ca. 100 m²

Opslagruimte:

Ca. 330 m²

Manier van klimatiseren:

Er is geen centraal klimatisatiesysteem in de gehele depotruimte. Er wordt gewerkt met thermostatische verwarming en ont- en bevochtigers indien nodig.

Een koelcel en een multifunctioneel te klimatiseren cel, elk met een binnenafmeting van ruim 18m², zijn perfect op maat te klimatiseren.

Klimaatzones:
 • 1 centraal ongeklimatiseerde depotruimte
 • 1 koelruimte
 • 1 flexibel te klimatiseren ruimte
Brandbeveiliging:

2 poederblussers; brandweerschool op zelfde terrein

Depotinfrastructuur:

Open rekken

Verpakkingsmaterialen

 • Uniforme polypropyleen euronormbakken
 • luchtdichte curverdozen in diverse formaten
 • rechthoekige plastiek emmers voor monsters
 • Zuurvrij karton & papier
 • Polypropyleen minigripzakjes
 • Tyvek©
 • Museumfoam in diverse diktes en densiteiten
Leveranciers depotinfrastructuur:
 • Bruynzeel Storage Systems
 • Magista
Aantal depotmedewerkers:
1.1 vte in 2015, 2.2 vte vanaf 2016 (afhankelijk van subsidiëring als erkend onroerenderfgoeddepot)
Uitdagingen en problemen:

Combinatie beheer/publiekswerking met huidige personeelsinzet in functie van een onduidelijke taakstelling provincies in het kader van de interne staatshervorming.

Andere nuttige info:
 • De registratie, inventarisatie en collectiebeheer gebeurt met behulp van Adlib Museum 4.3. De ontsluiting van de meest representatieve objecten gebeurt via Erfgoedplus.be
 • De aanwezigheid van Monumentenwacht Vlaams-Brabant in het depot is een meerwaarde: de expertise van de ‘monumentenwachters interieur’ wordt actief ingezet bij het depotbeheer.
Contactgegevens:

Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant
PIVO - Loods 45
Poverstraat 45
1731 Asse

Jan De Cock
depotbeheerder
erfgoeddepot@vlaamsbrabant.be
016-26 76 74