U bent hier

Antwerpen - Provinciaal Archeologisch Depot (erkend onroerenderfgoeddepot) – Provincie Antwerpen

Type:
 • Erkend onroerenderfgoeddepot
 • Depot voor de eigen organisatie
 • Extern depot
 • Herbestemd gebouw
 • Multifunctioneel gebouw
 • Gesloten depot
Omschrijving gebouw en ligging:

Het depot bevindt zich in het Huis van de Sport/Coveliersgebouw van de Provincie Antwerpen, een administratief gebouw met kantoor- en vergaderruimten. Het depot is hierbinnen een aparte entiteit met aparte ingang, bestaande uit een gelijkvloerse en een kelderverdieping die grotendeels zijn gerenoveerd als depotruimte.
Vlot toegankelijk, goede invalswegen.
Er is geen aparte laadzone. Laden en lossen gebeurt op de inrit van de ondergrondse parking, waar net plaats genoeg is om een bestelwagen te parkeren. Brede dubbele deur, twee treden omhoog.

Aard collecties:

Archeologische archieven (vondsten, stalen en opgravingsarchief) afkomstig van onderzoek uitgevoerd in de provincie Antwerpen, door eigen diensten en door externe bedrijven of verenigingen. Archieven afkomstig van onderzoek in de steden Antwerpen en Mechelen en de gemeenten verbonden aan de Archeologische dienst Antwerpse Kempen worden bewaard in de depots van de respectievelijke diensten Stadsarcheologie en AdAK.

Periode (ver)bouw(ing):
2009-2010
Architect:
Dienst Infrastructuur, provincie Antwerpen
Kostprijs:
Renovatiekosten maakten deel uit van infrastructuurwerken en onderhoud van de provinciale gebouwen.
Soorten ruimtes:
 • Depotruimte en werkruimte (consultatie, verpakking, administratie) op gelijkvloers
  • Ca. 170 m²
  • 1 grote ruimte met pilaren
  • Functies: algemeen depot, werkruimte, opslag verpakkingsmateriaal, locatie diepvries 
 • Droog depot (bovenkamertje op tussenverdiep +1)
  • Ca. 10 m²
  • Kleine ruimte voor bewaring van geconserveerde en gevoelige objecten
 • Vochtig depot (aparte ruimte in de kelder)
  • Ca. 15 m²
  • Kleine ruimte voor bewaring van organisch materiaal en stalen
 • Quarantaine-, werk- en opslagruimtes (3 ruimtes in de kelder)
  • Ruime gang (ca. 30 m²): werkruimte voor wassen en drogen van materiaal, met waterspoelbak, droogrekken en werktafels
  • Opslagruimte onder trap (ca. 10 m²): hoofdzakelijk gebruikt voor werktuigen, meetinstrument, opgravingsmateriaal
  • Grote opslagruimte (ca. 140 m²): gebruikt als quarantaine en als depot voor emmers met grondstalen en voor groot, stabiel materiaal (stenen voorwerpen, architecturale elementen)
Werkruimte:
 • Gelijkvloers: raadplegen archeologisch materiaal en databank, met beperkte mogelijkheden en toegang, en onder begeleiding. Opslag verpakkingsmateriaal.
 • Kelderverdieping: verwerken van binnengekomen materiaal in werkruimte, werkplaats voor reiniging (spoelbak) en drogen, restauratiewerkruimte zonder technische infrastructuur.
Opslagruimte:
 • Depotruimte: opslagplaats van archeologisch materiaal (aardewerk, glas, bot, ivoor, stenen), archieven en documentatie (papieren, film, fotografische en digitale documentatie).
 • Droge ruimte: metaal (voorwerpen en slakken), semi-precieuze stenen, geconserveerde en dus droge objecten in organisch materiaal (hout, leder, enz).
 • Vochtige ruimte: organisch materiaal (niet-geconserveerd hout, leder,  enz) en stalen
 • Werkruimte met quarantaine en opslag: grondmonsters in grote hoeveelheden en grote, stabiele objecten (stenen voorwerpen, architecturale elementen).
Manier van klimatiseren:
 • Centrale verwarming op gelijkvloers en gang kelder
 • Airconditioning op gelijkvloers
 • Zeven ramen op gelijkvloers kunnen verduisterd worden (voor lichtinval op het materiaal is dit niet noodzakelijk, alles zit in lichtdichte dozen)
 • Vochtregeling in droge en vochtige ruimte
 • Diepvries
 • Dataloggers voor monitoring
Klimaatzones:
 • Gelijkvloers – algemene conditie: T 18°C / 30% < RV < 65%
 • Bovenkamer – droge ruimte: T 18-20° / RV < 30%
 • Kelder – vochtige ruimte: T 18-20° / 50% < RV < 65%
Energieverbruik:

Via verdeelsleutel voor het ganse gebouw.  Geen cijfers beschikbaar.

Brandbeveiliging:
 • Elektronisch brandalarm, geen sprinklers
 • Brandblusapparaat met poeder 
Depotinfrastructuur:

Verpakkingsmaterialen:

 • Uniforme polypropyleen zuurvrije dozen (PhiBox, 2 formaten)
 • Uniforme luchtdichte curverdozen (4 formaten)
 • Plastieken emmers voor monsters
 • Zuurvrij karton & papier
 • Polypropyleen  zakjes
 • Tyvek
 • Ethafoam
Leveranciers depotinfrastructuur:
 • Polypropyleen zuurvrije dozen, zuurvrij karton & papier: CAMI nv - Oostende
 • Polypropyleen zakjes: Minigrip Belgium
 • Silicagel: VWR International bvba
Aantal depotmedewerkers:
Twee adviseurs archeologie van de dienst Erfgoed zijn verantwoordelijk voor het beheer van het depot. Bijkomend werkt 1 medewerker ad hoc mee in het depot.
Uitdagingen en problemen:

Toevloed van collecties blijven verwerken en stapsgewijs verder werken aan de perfectionering van het depot, gebaseerd op de bestaande depotvereisten.

Andere nuttige info:

Zowel collecties uit eigen onderzoek als collecties van derden. Deze laatste worden opgenomen onder strikte voorwaarden, en na een plaatsbezoek, doorlichting van de collectie en stappenplan voor overdracht, met de volgende criteria:

 • overdracht of schenking
 • integrale complexen van vondsten
 • mét bijbehorende vondst- en onderzoeksdocumentatie
 • minimaal uitgewerkt en beschreven (standaardrapport)
 • verpakt volgens aangereikte richtlijnen
Contactgegevens:

Provincie Antwerpen
Departement Cultuur
Dienst Erfgoed