U bent hier

ANTWERPEN – DEPOT VAN HET MUSEUM PLANTIN-MORETUS

Type:
 • Gesloten depot
Omschrijving gebouw en ligging:

Het depot ligt in een zijstraat van de Vrijdagmarkt en grenst aan de zij- en de achterkant van het Museum Plantin-Moretus. Het complex bestaat uit twee herbestemde woonhuisjes en een nieuwbouw.

 • Het gesloten depot staat ten dienste van de eigen organisatie. Het is een multifunctioneel gebouw met een depot voor voornamelijk papieren collecties (en ook schilderijen en ingekaderde objecten) en met een leeszaal.
 • Het complex herbergt ook een tussendepot voor de tijdelijke bewaring van collectiestukken in afwachting van een restauratie, bruikleen of consultatie in de leeszaal.

 

Aard collecties:
 • Papieren collecties van het Museum Plantin-Moretus en het Prentenkabinet: oude drukken, archiefstukken, manuscripten, tekeningen, prenten;
 • schilderijen van het Museum Plantin-Moretus.
Opdrachtgever(s):

 Stad Antwerpen

Exploitant:

Stad Antwerpen - Museum Plantin-Moretus

Wijze van realisatie (procedure):

Het nieuwbouwproject is in grote lijnen na drie procedures gerealiseerd, met drie opdrachtnemers:

 • Bouw: renovatie, restauratie en nieuwbouw, uitbreiding met leeszaal en depots
  • Opdracht: werk
  • Procedure: open(bare) aanbesteding > stopzetting > vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
  • Opdrachtnemer: THV Denys-Building
 • Inrichting depots: compact oplagsysteem voor nieuwe depots
  • Opdracht: levering
  • Procedure: open aanbesteding
  • Opdrachtnemer: Bruynzeel Storage Systems
 • Inrichting leeszaal: meubilair (los en maatwerk), passerelle met trap, verlichting
  • Opdracht: levering
  • Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
  • Opdrachtnemer: De Grande Projects
Periode (ver)bouw(ing):
2009-2016
Architect:
noAarchitecten: http://www.noa-architecten.net/
Kostprijs:
3,4 miljoen euro
Soorten ruimtes:
 • De leeszaal bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping van de nieuwbouw en heeft een aparte ingang in de Heilige Geeststraat.
 • Boven de leeszaal bevinden zich drie depots. De onderste twee zijn samen in een dubbelhoge ruimte ondergebracht en zijn uitgerust met geautomatiseerde compactusrekken. Tussen de twee depots is een transparante roostervloer. Het derde en bovenste depot bevat voornamelijk plannenkasten en gaaswanden voor kaders.
 • De ruimtes in de oude huisjes zijn ingericht als tussendepot, restauratieatelier en leeszaal. Ze zijn voorzien van de toiletten voor het museum .
 • Een centrale liftkoker en traphal zorgen voor de circulatie tussen alle niveaus van de oude huisjes en de nieuwbouw.
Werkruimte:

Behalve het restauratieatelier van 23 m² zijn er geen andere werkplaatsen.

Opslagruimte:
 • Totaal: 330 m²
 • 3 depots: totaal 300 m²
  • 2,22 km legborden
  • 470 m² legoppervlakte in plannenkasten
 • Tussendepot: 30 m²
Manier van klimatiseren:
 • Er is een centraal klimatisatiesysteem met verwarming, koeling en vochtregeling door middel van de aan- en afvoer van lucht.
 • Het systeem streeft naar het ideale klimaat voor het bewaren van papieren erfgoed: een temperatuur van 20° C en een relatieve vochtigheid van 50%.
 • Het systeem wordt aangestuurd door de online gebouwbeheermodule van Johnson Control.
Klimaatzones:
 • Het centrale klimatisatiesysteem telt drie klimatisatiekringen: de depots, het tussendepot en de leeszaal. Elk depot en ook de leeszaal vormen een afzonderlijk instelbare klimaatzone.
 • De depots zijn ingesteld op een temperatuur van 20° C en een relatieve vochtigheid van 50%.
 • De temperatuur van de leeszaal is een fractie hoger ingesteld voor het comfort van het personeel en de bezoekers.
Energieverbruik:
 • Onbekend.
 • Het energieverbruik van de nieuwbouw wordt met dezelfde meter als het oude museumgedeelte gemeten. De centrale stookketel in het oude gedeelte levert de warmte aan het klimatisatiesysteem van de nieuwbouw. 
Brandbeveiliging:

Blusinstallatie met inert blusgas (Somati Novec 1230). Het blusgas wordt bewaard als een vloeistof en geloosd als een gas. Het gas verspreidt zich uniform in de beveiligde ruimte en onderdrukt de brand door de combinatie van warmteabsorptie en een chemische reactie met de vlam.

Depotinfrastructuur:
 • Dubbelhoge geautomatiseerde compactuskasten met 2,07 km legborden;
 • manuele compactuskasten met 140 m legborden;
 • 42 plannenkasten met 618 laden en een legoppervlakte van 470 m²;
 • 100 m² gaaswand om kaders op te hangen.
Leveranciers depotinfrastructuur:
 • Architectuur: noaArchitecten
 • Technieken: Studiebureau Ingenium NV
 • Installatie HVAC: Straumann-Dhoop bvba
 • Systeemmeubilair: Bruynzeel Storage Systems NV
Aantal depotmedewerkers:
1 VTE
Uitdagingen en problemen:

De koppeling van de unieke legbordcodes aan de boeken en archiefstukken in de collectieregistratiesystemen Brocade Bibliotheek en Brocade Archief.

Andere nuttige info:
 • Standplaats: elk legbord en elke lade is gelabeld met een unieke en logische plaatscode en complementaire barcode.
 • De barcodes kunnen voorlopig enkel in in het collectieregistratiesysteem Adlib worden ingelezen; nog niet in Brocade.
Contactgegevens:
 • Verhuiscoördinator: Kristof Selleslach

kristof.selleslach@antwerpen.be

Vrijdagmarkt 22, B-2000 Antwerpen