U bent hier

Depot en publiek

Depot en publiek

Waar het vroeger niet aan de orde was om publiek toe te laten in het museumdepot, zien we het laatste decennium een kentering. Meer en meer erfgoedinstellingen stellen hun depots open voor het publiek. Dit kan gaan van eenmalige openstelling, over een bruikleenbeleid en begeleide rondleidingen tot een permanent kijkdepot. 

In 2015 schreef Kimberley Bradley voor BBC Culture het intrigerende artikel 'Why museums hide masterpieces away'. Daarin kun je lezen dat de grote Westerse musea slechts 2 tot 20% van hun collectie tentoonstellen. De genoemde redenen zijn ons niet onbekend: de beperkte tentoonstellingsruimte, de veranderende waardering voor kunstwerken, de verwerving van legaten, de klimaat- en lichtgevoeligheid en de verantwoordelijkheid om een cultureel geheugen te bewaren. De vaak onvermoede en onzichtbare rijkdom van collecties vormt een groot potentieel om er iets mee te doen, des te meer vanuit het besef dat deze collecties eigendom van de gemeenschap zijn.

Collecties zijn dankzij allerlei digitale toepassingen toegankelijker geworden. Deze digitale toegankelijkheid groeit nog steeds. Dit leidt tot een grotere interesse bij het publiek. Het publiek wil best wel eens de minder bekende werken van een schilder zien of snuisteren tussen de vele objecten die de museumzalen niet haalden. Bovendien bestaat er ook interesse voor wat achter de schermen gebeurt: het conserveren of restaureren, het registreren en het verpakken ... Ook dat wil de bezoeker wel eens van dichtbij zien. 

Depotmedewerkers reageren niet allemaal even enthousiast op het idee van een open depot. Je depot openstellen heeft gevolgen voor de beveiliging en de klimaatcontrole. Bovendien laten de minder ideale depotomstandigheden van vele musea vaak geen publiek toe: het is er te klein, te moeilijk toegankelijk of men wil liever niet te koop lopen met compleet verouderde opslagruimtes.

Toch kan publiekswerking in het depot enorm verrijkend zijn voor zowel publiek als collectiemedewerkers. Het publiek krijgt iets unieks te zien dat anders verborgen blijft, terwijl de depotmedewerker de kans krijgt om zijn werk, dat doorgaans weinig bekend is en onderschat wordt, toe te lichten en er waardering voor te oogsten.

In wat volgt bekijken we enkele inspirerende mogelijkheden om publiek en depot dichter bij elkaar te brengen.

Laatst gewijzigd op 20/03/2019