U bent hier

De rol van de gekwalificeerde restaurator polychromie

De rol van de gekwalificeerde restaurator polychromie

Sommige ingrepen kun je zelf uitvoeren, zoals het aanpassen van de bewaaromstandigheden, andere laat je beter over aan een gekwalificeerde restaurator, die de voorwerpen in hun authenticiteit bewaart en technieken toepast die geen schade aanrichten. Raadpleeg bij de minste twijfel zo'n restaurator!

Auteur: Stefaan De Vlieger, 2016

Reinigen van polychromie © Stefaan De Vlieger

Vraag raad aan een gekwalificeerde restaurator polychromie voor het herkennen van materialen en technieken, maar ook voor: 

PREVENTIEVE CONSERVERING

 • geschikte bewaaromstandigheden: klimaat, bescherming tegen verontreiniging...
 • depotinrichting
 • opslag in het depot
 • verpakkingsmaterialen
 • materialen en methodes voor het reinigen, de frequentie van het reinigen
 • aandachtspunten voor fragiele voorwerpen
 • achterhalen van de oorzaak bij schade
 • gepolychromeerde objecten beschermen tegen de tien schadefactoren
 • transport van gepolychromeerde objecten
 • achterhalen van de oorzaak bij schade
 • conditiedoorlichting!: de gevoeligheid van de polychrome objecten bepalen maar ook onstabiele objecten identificeren die een conservatie nodig hebben

 

ACTIEVE CONSERVERING

Laat actieve conservering over aan een gekwalificeerde restaurator polychromie. Zo'n restaurator houdt rekening met de authenticiteit van het voorwerp. Dat is belangrijk om informatieverlies te vermijden. Het gaat onder meer om:

 • vooronderzoek waarin gegevens worden samengebracht over de historische en materiële geschiedenis van het werk, de huidige bewaartoestand en de oorzaken van de schade, en ook over de voorgestelde behandeling volgens de technische en esthetische vereisten;
 • losse polychromie fixeren en eventueel storende lacunes geïntegreerd retoucheren;
 • behandelen tegen insecten en verzwakt hout consolideren;
 • losse onderdelen fixeren;
 • reinigen: zowel oppervlaktevuil als dieptereiniging, verwijderen van oppervlakteschimmels
Fixeren van polychromie met een warme spatel © Stefaan De Vlieger
Fixeren van polychromie met Japans papier en tylose © Stefaan De Vlieger
Invullen van lacunes © Stefaan De Vlieger
Onderzoek van onderliggende verflagen © Stefaan De Vlieger
Retoucheren van invullingen © Stefaan De Vlieger
Reinigen van polychromie © Stefaan De Vlieger
Stratigrafisch onderzoekl van onderliggende lagen © Stefaan De Vlieger
Reinigen van polychromie © Stefaan De Vlieger
Laatst gewijzigd op 27/07/2016