U bent hier

Brussel - Registratie en ontsluiting collectie - Brouwershuis

Thema:
registratie en documentatie
Aard collectie:
Ambachtelijk, volkskundig, kunst- en cultuurhistorisch erfgoed i.v.m. het brouwers- en kuipersambacht - voornamelijk 17de- en 18de-eeuws.
Doel:

Doel van de opdracht is het in kaart brengen van de collectie, het duiden van de herkomst van de objecten, het bepalen van de erfgoedwaarde van de collectie en de ontsluiting ervan in een beeldbank.

Context:

Het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) coördineert een registratieproject in het Brouwershuis op de Grote Markt in Brussel, waar het Museum van de Belgische Brouwers gevestigd is. Niet alleen in het museum, maar ook in de andere ruimtes van het gebouw bevinden zich erfgoedobjecten, die tot op heden niet werden geïnventariseerd en beschreven. Het project is een samenwerking tussen CAG, de Federatie van Belgische Brouwers en de vzw Ridderschap van de Roerstok, en wordt mede ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De aanleiding voor het registratieproject is enerzijds (voorjaar 2014) de Belgische aanvraag voor Unesco-erkenning van de Belgische biercultuur, waarvan de zorg voor het biererfgoed een belangrijk onderdeel vormt, en anderzijds een eventuele herbestemming van (een deel van) de collectie.

Het gaat om ongeveer 650 objecten: bierkannen, bierpotten, bierpompen, brouwersgereedschap, kuipersgereedschap…

Timing:
juli 2014 - maart 2015
Aantal medewerkers:
1 (gemiddeld 1,5 dag per week)
Externe hulp:
collega’s van andere erfgoedinstellingen voor inhoudelijke expertise (o.a. het Museum voor de Oudere Technieken, het Museum van de Stad Brussel en het Brugs Biermuseum), een vrijwilliger-fotograaf voor fotografietips, experts in de verschillende soorten objecten (glas, faience, barbotines, werktuigen).
Gebruikte richtlijnen of standaarden:
Invoeren in CollectiveAccess, met MovE-objectnaam.
Concrete aanpak:

1. Fysieke registratie in het Brouwershuis: beschrijven, nummeren, reinigen en fotograferen van alle objecten. Het fotograferen van glas en keramiek vereiste de aanschaf van een reflectiewerende lichttent en daglichtspots;

2. bureauonderzoek;

3. invoer in de CollectiveAccess-databank van het CAG en publicatie op Het Virtuele Land (www.HetVirtueleLand.be).

Evaluatie:

De specificiteit van de objecten maakte dat het fotograferen aanvankelijk minder vlot liep dan op basis van eerdere registratie-opdrachten gehoopt. Dankzij tips en een goede uitrusting werd de achterstand snel weggewerkt. 
Precies inschatten hoe snel een registratieopdracht zal lopen blijft moeilijk omdat er vaak onverwachte obstakels opduiken.

Contact:

Greet Draye, Centrum voor Agrarische Geschiedenis
Naamsestraat 63
3000 Leuven
016/32 35 47