Brandblusapparaten

Brandblusapparaten

Als er ondanks een strakke preventie toch brand uitbreekt, is een snelle interventie met effectieve blusmiddelen primordiaal. Besef dat de blusmiddelen bijna altijd zelf schade toebrengen. Maar ze voorkomen erger en kunnen de schade in grote mate beperken.

In depots gaat de voorkeur meestal uit naar een combinatie van waterblussers voor het beschermen van het erfgoed en CO2-blussers voor elektrische bronnen die een brand kunnen aanwakkeren. Vermijd zeker droge poederblussers: zij richten grote schade aan.

Draagbare blustoestellen zijn uiterst waardevol in de beginfase van een brand, omdat ze door hun draagbaarheid en beschikbaarheid een snelle afweer mogelijk maken. Een grote brand kunnen ze niet aan: dit zijn eerste hulpmiddelen met een beperkte capaciteit. Daarom is het een goed idee het personeel een gebruiksopleiding te laten volgen. De efficiëntie neemt hierdoor aanzienlijk toe.

Raadpleeg zeker de brandweer om na te gaan hoeveel van deze apparaten, waar en welk type je het best gebruikt. Het is van levensbelang het juiste type te gebruiken op het juiste moment. Vergeet niet de toestellen tijdig te laten keuren en ze te vervangen.

Type
Voordelen
Nadelen

Waterblusser

Brandblusapparaten op water staan onder druk en bevatten minimaal 9 liter.

 
 • Deze brandblussers zijn makkelijk in gebruik, ook voor onervaren mensen.
 • Water is het meest effectieve blusmiddel om een brand te blussen van organische materialen, zoals hout, papier of textiel.
 
 • Gevaar voor een elektrische schok bij gebruik op elektrische installaties. Niet gebruiken in de buurt ervan.
 • Nooit gebruiken bij brand van brandstoffen, vetten en oliën: dat is gevaarlijk en bovendien niet effectief.

Watermistblussers

 • Deze apparaten sproeien het water in een fijne mist. Zes liter komt overeen met de 9 liter van een klassieke waterblusser.
 • Er bestaan hoge- (rode) en lagedrukmistblussers (grijze).
 
 • Water is het meest effectieve blusmiddel om een brand te blussen van organische materialen, zoals hout, papier of textiel.
 • Kleiner, lichter en nog makkelijker in gebruik dan standaard.
 • De grijze blusapparaten zijn efficiënt tegen een zuuraanval (bij vandalisme)
 
 • Idem, met minder risico op een elektrische schok.

CO2-brandblusser

Om de effectiviteit van een 9 liter-waterblusser te hebben zijn 2 blussers van 4,5kg nodig.

 
 • Effectief bij elektriciteit.
 • Laat geen residu achter op de apparaten.
 
 • Veel minder effectief bij een brand van organische materialen.

Poederbrandblusser

Een 5,5kg-blusser heeft dezelfde   effectiviteit als een 9 liter-waterblusser.

 
 • Effectief bij een brand van brandstoffen, vetten en oliën.
 
 • Bevatten een chemisch mengsel dat enorme schade kan aanrichten aan gebouw, collectie en installaties, zeker als er vocht aanwezig is.
 • Het best niet gebruiken in de buurt van erfgoed.

Schuimbrandblusser

Een 9 liter-blusser heeft dezelfde capaciteit als een 9 liter-waterblusser.

 
 • Meest efficiënt bij branden van oliën en andere vloeibare ontvlambare producten.
 
 • Gevaar voor een elektrische schok bij elektrische apparaten (behalve bij een AFFF-schuimblusser).
Laatst gewijzigd op 03/09/2019