U bent hier

Brand

Brand

Brand veroorzaakt diverse vormen van schade: van roet tot totaal verlies. De kans op brand is eerder klein, maar als het gebeurt, ben je beter goed voorbereid, want de schade kan ernstig zijn. Een calamiteitenplan op maat van je erfgoed is onontbeerlijk om je goed voor te bereiden op brand.

WAT

Voorwerpen of gebouwen kunnen  te maken krijgen met vuur en in brand staan. Oorzaken van brand kunnen zijn:

 • externe en natuurlijke bronnen: onweer (blikseminslag), de nabijheid van een bos, struiken of gras dat vuur vat, externe naburige gebouwen en afvalcontainers die vuur vatten
 • elektrische bronnen: overbelasting elektriciteit, elektrische panelen, elektrische uitrusting, kortsluiting, zelfontbranding, HVAC-systemen (airconditioning, klimaatsystemen), oververhitting of defect aan toestellen, verouderde elektriciteitsleidingen, stof op elektriciteitsleidingen
 • brandbaar materiaal in de buurt van een vlam
 • open vlammen zoals kaarsen, toestellen om voedsel op te warmen enz.
 • open haard
 • constructie- en restauratiewerkzaamheden: bv. lassen, solderen, verwijderen van verf enz.
 • ongeschikte opslag van vloeibare brandbare vloeistoffen: bv. verfverdunners, solventen enz.
 • gaslekken
 • brandstichting
 • rokend materiaal


Schade

 • Roetbevuiling veroorzaakt vaak een chemische reactie waardoor het voorwerp beschadigd raakt. Ze is in veel gevallen niet meer of heel moeilijk te verwijderen. Roet kan vooral organisch materiaal onherstelbaar beschadigen. Ook rook is schadelijk voor erfgoed.
 • Er is ook het verkleuren en verschroeien van allerlei materiaal, het smelten van kunststof, het totale verlies enz.
 • Schade wordt ook veroorzaakt door schadelijke gassen die vrijkomen bij brand. Ze veroorzaken geen totaal verlies, wel ernstige en mogelijk onherstelbare schade.
 • Organisch materiaal, zoals papier, textiel en hout, is zeer gevoelig voor ontbranding, zeker als het materiaal droog is. Hoe dunner het materiaal, hoe sneller het zal verbranden.
 • Anorganisch materiaal, zoals steen, keramiek, glas en metaal, zal eerder niet branden, maar schade lijden door smelten, kromtrekken, verkleuring, verzwakking, barsten en uit elkaar vallen.


VOORKOMEN

Bij een brand moet je goed voorbereid zijn om de schade tot een minimum te beperken. Brandveiligheid heeft te maken met:


BLOKKEREN

Zie hierover Beveiliging tegen brand: organisatorische maatregelen.


DETECTEREN

Zie hierover Beveiliging tegen brand: bouwkundige maatregelen en installaties.


REMEDIËREN

Het calamiteitenplan is het belangrijkste instrument om op de juiste manier te reageren bij een noodsituatie. Zie hierover het calamiteitenplan.


HERSTEL/REAGEREN

Richt een 'crisiscentrum' met restauratieatelier in om de beschadigde voorwerpen te laten behandelen (zie calamiteitenplan). Laat de behandeling over aan een restauratiebedrijf dat gespecialiseerd is in het behandelen van erfgoed na een calamiteit.

brandschade belangrijke beeld-en informatiedragers

Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar

Laatst gewijzigd op 25/07/2019