U bent hier

Binnenklimaat

Binnenklimaat

Wat is het juiste binnenklimaat voor een depot? We zouden het je graag op een schoteltje aanreiken. Maar het ideale binnenklimaat bestaat helaas niet. Een duurzaam binnenklimaat is maatwerk.

GEZOND BINNENKLIMAAT?

In strikte zin bedoelen we hiermee de combinatie van een stabiele, gematigde temperatuur en stabiele luchtvochtigheid. Bij uitbreiding hoort ook het ontbreken van licht, UV-straling, schadelijke gassen en stof erbij. Deze omgevingsfactoren zijn belangrijke oorzaken van schade aan voorwerpen.

 • In goede depots komen de noden van het erfgoed op de eerste plaats. 
 • Het comfort van de mens komt op de tweede plaats. Dit kan echter worden verbeterd door aangepaste kledij. 


PARAMETERS

Als specialisten over het binnenklimaat spreken, dan gebruiken ze volgende termen en afkortingen:

 • temperatuur (T) - uitgedrukt in °C
 • maximale temperatuurschommeling of deltaT (ΔT) - uitgedrukt als +/- ...°C
 • absolute luchtvochtigheid (AV) - uitgedrukt in g/m³
 • relatieve luchtvochtigheid (RV) - uitgedrukt in %
 • maximale schommeling in RV (ΔRV) - uitgedrukt als +/- ...%
 • ventilatievoud of de air exchange rate (AER) - uitgedrukt als een getal (keer per uur)


KEN JE GEBOUW EN JE COLLECTIE

Voor je actie onderneemt om het binnenklimaat te wijzigen, moet je je collectie en je gebouw door en door kennen. Neem dit soort beslissingen nooit alleen, maar samen met je collega's.  Vertrek vanuit je collectie en stem af op het depotgebouw. Onderbouw je keuzes met de volgende documenten, voor zover je die ter beschikking hebt:


Collectie

 • inventaris
 • collectieprofiel
 • literatuur over de conservatie van materialen in je collectie

Metingen

 • oude en recente metingen van het binnenklimaat met het bijbehorende klimaatlogboek

Gebouw

 • conditie- of inspectierapporten van Monumentenwacht
 • bouwhistorische of bouwfysische onderzoeksrapporten
 • Klimaatinstallatie rapporten 
 • ontwerptekeningen van het gebouw


Het helpt ook dat je er één of enkele externen bij betrekt om het proces te begeleiden en advies te geven. Denk hierbij aan één van onze consulenten of een ingenieur.
 

NAAR DUURZAME KEUZES

De vakliteratuur stelt heel strenge eisen aan het binnenklimaat. Die zijn nauwelijks het gevolg van wetenschappelijk onderzoek, maar veeleer ingegeven door voorzichtigheid, om de schade zo klein mogelijk te houden. Dat is iets waarvoor we allemaal ijveren.

De laatste jaren stellen vele erfgoedinstellingen vast dat deze eisen veel energie  en dus geld kosten en dat ze in de praktijk zelden worden gerealiseerd. Ze houden (te) weinig rekening met de uiteenlopende waarden van ons erfgoed en met de beperkingen van techniek, gebouw en budget.

Daarom promoten de nieuwe klimaatrichtlijnen maatwerk. Nadeel is dat  dit meer tijd en denkwerk vereist. Bart Ankersmit werkte een stappenplan uit om je op weg te helpen. Neem hiervoor een kijkje op de volgende pagina

Laatst gewijzigd op 10/12/2019