U bent hier

Beveiliging tegen water: organisatorische maatregelen

Beveiliging tegen water: organisatorische maatregelen

Hoe goed een depot beveiligd is tegen waterschade, hangt af van de samenhang van de drie veiligheidspijlers: bouwkundige maatregelen, installaties en organisatorische maatregelen. De maatregelen op organisatorisch vlak komen veelal neer op de opmaak van een adequaat calamiteitenplan en het opstellen en oefenen van een procedure.

DOEN

Maak een calamiteitenplan op.

Maak een calamiteitenplan op voor de collectie en de mensen.


Interne procedures

Werk binnen je instelling aan een veiligheidsbeleid en maak iemand verantwoordelijk voor de uitvoering.


Voorkomen

Toezicht en gebouwonderhoud

 • Houd altijd toezicht op onderhouds- en schoonmaakploegen en spreek goed af hoe ze schoonmaken. Vermijd het poetsen met sprays en emmers water in depots, ook om het binnenklimaat niet te belasten.
 • Verbied (rug)zakken en tassen en neem geen eten en drinken mee in de depotruimte.
 • Bewaar een back-up van de registratie in een kluis en liefst op een andere locatie. In geval van grote watersnood zijn die gegevens veilig.
 • Zorg voor strakke huishoudregels en protocollen voor de omgang met en plaatsing van objecten. Laat ze nooit op de grond, onder leidingen en roosters of tegen buitenmuren staan, ook niet voor even.
 • Organiseer een regelmatige inspectie van het gebouw.
 • Let niet alleen op zichtbare lekken, maar ook op allerlei tekenen van langzame lekkages: zoutuitbloeiingen, vorming van mossen en algen, afbladderende verf, vlekken op de muren, opstuwende muren enz.
 • Is je depot gehuisvest in een historisch pand, sluit aan bij Monumentenwacht en laat jaarlijks de toestand van het dak en de goten controleren. Voer de aanbevelingen voor het dak en de regenafvoeren zeker onmiddellijk uit.
 • Zorg voor een goed, regelmatig en gepland gebouwonderhoud met grote aandacht voor het dak, de goten en regenafvoeren enerzijds en de watervoerende leidingen anderzijds.
 • Zorg dat iemand in de technische dienst daarvoor verantwoordelijk is of sluit een contract met een betrouwbare aannemer.
 • Laat in de herfst de goten controleren op bladeren en laat ze schoonmaken.
 • Wees alert voor het risico tijdens bouwwerkzaamheden, zeker aan het dak en sanitair. Neem aangepaste maatregelen.


Blokkeren

 • Zorg dat gebruikers en personeel alle deuren en ramen gesloten houden, ook de deuren van kasten.
 • Wanneer de meteo noodweer aankondigt, kan je op gevoelige plaatsen preventief afdekzeilen of zandzakken leggen. Kieren in ramen en deuren kan je ook voorlopig aftapen.


Detecteren

 • Houd elke dag een inspectie in en rond het depotgebouw. Een sluitingsronde is een goede praktijk. Lekkages of plassen, bijvoorbeeld overstromend sanitair, merk je zo tijdig op.
 • Naast de automatische reactie van elektronische detectiesystemen is een oplettende blik van aanwezig personeel onmisbaar. Leer medewerkers afwijkingen en anomalieën herkennen en melden.
 • Zorg dat bij alle telefoontoestellen alarmnummers aanwezig zijn.
 • Bij klimaatmetingen kunnen ook incidenten met water aan het licht komen: een plotse stijging van de relatieve luchtvochtigheid kan een indicatie zijn.


Reageren

 • Volg de richtlijnen in het noodreactie- en herstelplan water
 • Neem maatregelen om jezelf te beschermen bij grote watersnood, zeker als het vervuild water betreft. Gebruik Tyvek ©-overalls, PP3-mondfilters, plastic handschoenen, helmen en rubberen laarzen.
 • Sluit lekkende waterleidingen onmiddellijk af aan de centrale waterkraan.
 • Haal water weg met waterstofzuigers, pompen, moppen en vloerwissers (trekkers).
 • Haal alle niet waardevolle materiaal weg dat water kan vasthouden, zoals tapijten, gordijnen, muurbekledingen enz.
 • Zorg voor voldoende luchtcirculatie en ventilatie.


Remediëren

Leg contacten met conservatoren-restauratoren die de eerste hulp kunnen toedienen aan beschadigde collecties en beschikbaar zijn in geval van een calamiteit. Neem hun contactgegevens op in het calamiteitenplan.

Laatst gewijzigd op 21/01/2019