U bent hier

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Een depot dat niet vlot bereikbaar is of waar de collectiestukken niet makkelijk raadpleegbaar zijn, dreigt een vergeetput te worden. De collectie verliest daardoor grotendeels haar maatschappelijke relevantie. Meteen wordt het een pak moeilijker om aan de nodige middelen te komen voor haar behoud en beheer. 

Bereikbaarheid is een begrip met een 'dubbel gezicht'. Een depot moet vlot toegankelijk zijn om praktische redenen. Alle collecties zijn het liefst even bereikbaar en veilig te hanteren. Maar we willen de inhoud van onze depots ook zo goed mogelijk afschermen tegen ongewenste invloeden.

In geval van nood is het cruciaal dat hulpdiensten snel toegang krijgen tot alle delen van het gebouw. Als zij daar de toelating voor geven, moet je de collectiestukken snel kunnen evacueren. In normale omstandigheden is het dan weer de bedoeling zo veel mogelijk onbevoegden uit het depot te weren.

DOEN

 • Kies voor een locatie die vlot bereikbaar is voor transportmiddelen als bestel-, aanhang- en vrachtwagens.
 • Onderzoek hoe lang het duurt voor brandweer en politie ter plaatse zijn bij brand- of inbraakalarm.
 • Vraag bij de brandweer na welke maatregelen je kan nemen om hen snel toegang tot het depot te verlenen.
 • Houd toegangswegen, vluchtdeuren en gangpaden altijd vrij.
 • Kies voor de juiste hulpmiddelen als transpalletten, vorkliften, depotkarretjes enz., die het vlot en veilig hanteren van de collectie mogelijk maken. 
 • Stel een sleutelplan op voor je depot(s).

 

AFWEGEN

 • Kies voor een locatie die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer.
 • Zoek voor je depot een centrale locatie wanneer het de collecties van verschillende instellingen herbergt.
 • Organiseer met de hulpdiensten een brandoefening met bijzondere aandacht voor het depot en de mogelijke evacuatie van personen en collectiestukken.
 • Weeg maatregelen om de ongeoorloofde toegang tot het depot te bemoeilijken af tegen hun effect op de noodevacuatie van personen en collectiestukken.
 • De nabijheid van belangrijke verkeersaders kan een voordeel zijn, maar leidt soms ook tot belangrijke trillingen die sommige collecties kunnen bedreigen.

 

LATEN

 • Zorg dat er in je depot geen opslag is van materialen die niet tot de collectie behoren.
 • Laat geen onbevoegden toe tot het depot zonder begeleiding van een depotmedewerker.

TIPS & TRUCS

 • Schenk voldoende aandacht aan de controle van de nooddeuren. Ze maken een snelle evacuatie mogelijk in noodgevallen, maar vormen tegelijk de zwakste schakel in het weren van ongewenste bezoekers.
 • Informeer bij je collega-depotbeheerders naar hun ervaringen met de bereikbaarheid van hun depot(s).
Ruime toegangsweg voor een optimaal gebruik van een bestelwagen
Laatst gewijzigd op 23/10/2014