U bent hier

Archeologische materialen

Archeologische materialen

Archeologische materialen onderscheiden zich als aparte categorie, omwille van hun specifieke eigenschappen die ontstaan zijn door een jarenlang of zelfs eeuwenlang verblijf in de bodem. Ook de handelingen van de archeoloog of onderzoeker tijdens de opgraving en de verwerking van archeologische voorwerpen heeft een invloed op de bewaringsnoden wanneer je die voorwerpen in een depot plaatst.

Auteur: Natalie Cleeren, 2015

Wat kom je hier te weten?

Hier vind je alle informatie hoe om te gaan met archeologische objecten gedurende het gehele archeologische proces: op de opgraving, bij het bestuderen ervan en wanneer ze in depot terecht komen. 

In de volgende hoofdstukken wordt per materiaalcategorie een vaste structuur gehanteerd:

 • MATERIALEN, TECHNIEKEN EN BIJZONDERHEDEN
 • AFTAKELING
  • In de bodem
  • Bij de opgraving
  • In depot
  • Oude restauraties
 • REINIGEN
 • CONDITIE BEPALEN
 • BEWAREN
  • Bij de opgraving
  • In het depot
 • HANTEREN EN VERPLAATSEN
 • OPSLAG EN VERPAKKEN IN DEPOT
 • ROL VAN DE GESPECIALISEERDE RESTAURATOR

 

meer weten?

Wil je meer weten over hoe je schadebeelden bij verschillende archeologische materialen kan herkennen, raadpleeg dan de Schadeatlas archeologische materialen.
Met behulp van deze schadeatlas kom je te weten:

 • wat je zelf kan doen om schade te beperken en te voorkomen
 • welke bewaaromstandigheden en verpakkingswijzen het best geschikt zijn voor welk type materiaal 
 • wanneer je de hulp van een conservator-restaurator moet inschakelen

Let wel op: deze Schadeatlas kan enkel gebruikt worden in de context van langdurige bewaring in depot (en niet wanneer voorwerpen net uit de grond komen).

 

Wil je een conservatie- of restauratieofferte opstellen, maar weet je niet goed hoe je hiermee aan de slag moet? Grondig gevraagd, een leidraad voor het opvragen & opstellen van een conservatie-offerte voor archeologisch materiaal, geeft je handige tips.

Laatst gewijzigd op 22/10/2018