U bent hier

Archeologische collecties

Archeologische collecties

Archeologische vondsten verbleven honderden tot zelfs duizenden jaren in de bodem, tot ze opgegraven werden. Deze bewaaromgeving bepaalt, samen met het materiaal waaruit ze vervaardigd zijn, de conditie van de voorwerpen. Sommige hebben de tand des tijds goed doorstaan en hebben nog jaren voor de boeg. Andere zijn bijna vergaan en hebben dringend specifieke maatregelen nodig, als we het object en de informatie die het draagt willen behoeden voor de ondergang.

Bepaalde maatregelen neem je het best nog tijdens de opgraving op het terrein en bij het onderzoek net na de opgraving. In het depot weeg je af hoe je de objecten het best bewaart en verpakt, ook wanneer ze een conserverings- of restauratiebehandeling kregen.

Over de verschillende archeologische materialen lees je meer in het volgende hoofdstuk. Wil je meer te weten komen over systemen en standaarden voor de registratie van archeologische collecties en vondsten? Lees erover in dit hoofdstuk.

Lees zeker ook de handleiding over het verpakken van archeologische vondsten die hier te downloaden is. En neem een kijkje bij de fiches van depots met archeologische collecties. Je vindt ze bij de links.

De resultaten van verschillende onderzoeksprojecten die de toestand van archeologische collecties en depots in kaart brengen vind je eveneens bij downloads en links.

De Vlaamse overheid publiceerde in 2015 de handleiding assessment (zie links), waarmee een inschatting gemaakt wordt van het potentieel  voor kennisvermeerdering van een archeologisch ensemble (op basis van onderzoeksdocumenten, archeologische vondsten en stalen). De handleiding is bedoeld voor archeologen om te gebruiken tijdens de onderzoeks- en uitwerkingsfase nadat de veldwerkfase werd afgerond. Het assessmentrapport dat hieruit voorkomt, bevat essentiële informatie voor het depot waar de archeologische collectie voor lange tijd bewaard wordt.

Laatst gewijzigd op 22/05/2019