AAT-Ned

AAT-Ned

AAT-Ned

Nederlandse vertaling

De AAT is beschikbaar in het Nederlands. De Nederlandstalige AAT, ook AAT-Ned genoemd, is een vertaling en bewerking van de Amerikaanse AAT. Het Bureau AAT-Ned is een onderdeel van het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie). De Nederlandstalige AAT is een samenwerkingsproject van het RKD en het Belgische Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA). Deze organisaties zorgden voor de vertaling van de originele Amerikaanse Engelstalige AAT.
 

Verschillende doeleinden

De AAT-Ned wordt gebruikt voor verschillende doeleinden:

  • Voor registratie en documentatie van collecties: de AAT-Ned wordt hier gebruikt als een gecontroleerde en betekenisvolle woordenlijst. De hiërarchische en relationele structuur én de meertaligheid van de AAT-Ned bieden grote voordelen bij het zoeken naar informatie. De AAT-Ned voorziet in termen en synoniemen voor een groot aantal begrippen die nodig zijn in de registratie en documentatie. Alle aspecten die bij collectieregistratie van belang zijn, zijn in een zevental facetten ondergebracht (van materialen en objecten tot procedés en technieken).
  • Voor het publiceren van collectiegegevens: bij de publicatie van collectie-informatie met behulp van het COMETA-model is de AAT-Ned een nuttig instrument. Het zorgt ervoor dat de trefwoorden, waarmee de collectie ontsloten is, afgeleid zijn van een algemeen gebruikte standaard.
  • Voor het terugvinden van informatie: omdat begrippen, o.a. door hun plaats in de AAT-Ned-hiërarchie, een eenduidige betekenis hebben, vermindert de hoeveelheid 'ruis' in zoekresultaten aanzienlijk. Bovendien is het aantal zoekingangen groot doordat veel synoniemen en equivalente termen in de thesaurus zijn verwerkt. Daarnaast bevordert het instrument de internationale samenwerking: de meertaligheid van de AAT-Ned vereenvoudigt het samenvoegen van gegevens in allerlei talen.
  • Als onderzoeksinstrument en naslagwerk: je kan de AAT-Ned als onderzoeksinstrument gebruiken. Hij is waardevol vanwege de rijke informatie en contextuele kennis. De thesaurus wordt structureel onderhouden en speelt in op nieuwe of veranderende inzichten in vakgebieden. Het redactionele toezicht en de controle op het validatieproces, het gebruik van bronvermeldingen en het formuleren van een scope note leveren samen een duurzame bron van informatie op.


Webservice

Het Getty-instituut heeft de vocabularies van de AAT als Linked Open Data gepubliceerd. De hele set is beschikbaar voor download via de SPARQL endpoint van AAT Getty onder een Open Data Commons Attribution Licentie ODC BY 1.0. Dit betekent dat het gebruik van de set vrij is, maar dat er altijd een toeschrijving (bronvermelding) van het werk aan het Getty-instituut moet zijn.

Verschillende databanken gebruiken de webservice en maken vanuit de eigen registratiesoftware een rechtstreekse verbinding met de database van de AAT-Ned. De AAT wordt toegepast bij de Vlaamse erfgoeddatabanken (Donnet, Erfgoedinzicht en Erfgoedplus) en bij Europeana.
 

Aanleveren van concepten

De AAT kan nog verder verrijkt en verfijnd worden. De AAT-redactie, samengesteld uit Vlaamse en Nederlandse erfgoedprofessionals, verzamelt nieuwe term- en conceptvoorstellen uit de sector en zorgt ervoor dat ze doorstromen naar AAT Getty.

Thematische thesauruswerkgroepen werken aan grote hoeveelheden termen/concepten uit een specifiek vakgebied (textiel, religieuze objecten, etnografische collecties, oorlogserfgoed, agrarisch erfgoed enz.).

Nieuwe termen/concepten moeten degelijk onderbouwd voorgesteld worden. Hoe dat moet, lees je op de website van AAT-Ned.

Laatst gewijzigd op 22/06/2018