AAT

AAT

Een van de belangrijkste thesauri voor de museumwereld is de Art & Architecture Thesaurus (AAT), ontwikkeld door het Getty Research Institute (GRI) in Los Angeles. De AAT wordt wereldwijd toegepast voor het toegankelijk maken van architectuur-, kunst- en cultuurhistorische collecties.

Op dit moment bestaat de AAT uit meer dan 30.000 unieke cultuurhistorische begrippen of 'concepten'. Zij voorzien in alle beschrijvingselementen die nodig zijn voor de beschrijving van documenten, archivalia, foto's, boeken en objecten van welke aard ook.

  • De AAT bevat niet alleen termen voor objecten, maar bijvoorbeeld ook voor materialen, technieken en stijlen: alles wat nodig is om elk cultuurhistorisch object, een foto van of documentatie over een object te beschrijven. De AAT fungeert als internationale standaard. Het is van oorsprong een Engelstalige thesaurus maar hij wordt momenteel in meerdere talen vertaald en bewerkt, ook in het Nederlands.
  • De thesaurus wordt periodiek uitgebreid en de inhoud staat onder redactioneel toezicht van het Getty Research Institute. De kracht van de AAT schuilt in de lange traditie van strikte redactionele controle op de uitbreiding ervan; dit vormt een waarborg voor de kwaliteit van de structuur, de terminologie en de inhoud.
  • De hiërarchische en relationele structuur van de AAT én zijn meertaligheid bieden grote voordelen bij het zoeken naar informatie; over de betekenis of semantiek van thesaurustermen kan theoretisch geen discussie bestaan. De registrator of documentalist kan met dit hulpmiddel dan ook zorgen voor een eenduidige ontsluiting. De AAT voorziet ook in termen en synoniemen voor een groot aantal begrippen die nodig zijn bij de registratie en documentatie. Alle aspecten die bij de collectieregistratie van belang zijn, zijn in een zevental facetten ondergebracht: van materialen en objecten tot procedés en technieken.
Laatst gewijzigd op 22/06/2018