U bent hier

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kreeg net als de Vlaamse provincies de opdracht een regionaal depotbeleid uit te bouwen. Zij doet dat voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onderzoek

De VGC liet in 2011-2012 een studie uitvoeren door de Vrije Universiteit Brussel, afdeling Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer, o.l.v. professor Frank Scheelings. De studie peilde naar de noden, wensen en behoeften van de Brusselse archieven die de Nederlandstalige aanwezigheid documenteren tussen 1850 en 1980. Ze formuleerde aanbevelingen waarmee de VGC in 2012 aan de slag is gegaan. Een beknopte samenvatting van de studie kan je hiernaast downloaden. 
 

krijtlijnen

Het depotbeleid van de VGC steunt op drie pijlers:

  • stimuleren van samenwerking en uitwisselen van expertise
  • de uitbouw en bestendiging van duurzame netwerken
  • dienstverlening, ondersteuning en begeleiding op maat

De VGC zet dus op korte termijn niet in op een fysiek depot, maar stimuleert een goede depotsituatie in situ.
 

Aanbod

We brengen de krijtlijnen in de praktijk door voor de professionele erfgoedorganisaties o.m. collegagroepen en overlegplatformen op te richten en te bestendigen, zoals het Brussels Archievenoverleg en de collegagroep musea (collectiebeheer). Daarnaast organiseren we individuele begeleiding voor bepaalde aspecten van depotbeleid, zoals collectieplanning en klimaatmeting.

Voor calamiteitenplanning bieden we trajectbegeleiding aan. Dat gebeurt aansluitend op het ECCE-traject (Eerste hulp bij Calamiteiten van Cultureel Erfgoed), i.s.m. FARO en een gespecialiseerde firma.

Bij onze uitleendienst kan je materiaal voor depot- en preservatiedoeleinden aanvragen, zoals ontvochtigers, dataloggers, museumstofzuigers enzovoort.

De VGC werkt voor het depotbeleid samen met haar kernpartners: het Archief en Museum voor het Vlaamse leven te Brussel (AMVB) en de Brusselse Museumraad (BMR)We zetten tevens sterk in op de niet-erfgoedorganisaties: Brusselse verenigingen en organisaties die waardevol erfgoed in huis hebben, maar voor wie erfgoed niet de hoofdtaak is. Voor hen voorzien we via het AMVB trajectbegeleiding, en een Erfgoedbank, een instrument voor registratie en ontsluiting van erfgoed dat momenteel in volle ontwikkeling is. 

Heeft u nog vragen of suggesties omtrent het VGC-depotbeleid? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen.

Contact

Depotconsulent voor Brusselse musea, archieven en erfgoedverenigingen: 
Sylvie Maes
sylvie.maes@vgc.be - 02 563 05 54

De gegevens van de andere depotconsulenten vind je op de contactpagina.

Laatst gewijzigd op 17/11/2016