U bent hier

Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant

De provincie staat in voor de uitbouw van  het regionaal depotbeleid. De nadruk ligt hierbij op adviesverlening aan erfgoedbeheerders, het ter beschikking stellen van gespecialiseerd materiaal, de financiële ondersteuning van depotprojecten en de uitbouw van een eigen erfgoeddepots. Daarnaast wordt ook actief ingezet op netwerking en samenwerking.

Consulentschap

Behoud en beheer

Heb je vragen over de conservatiemaatregelen of verpakkingsmaterialen? Wens je informatie op maat voor de inrichting van een depotruimte? Heeft jouw collectie schade opgelopen door schimmels, vocht of plotse calamiteit (brand, overstroming,...)? De depotconsulent 'behoud en beheer' ondersteunt erfgoedbeheerders met advies over het zorgvuldige behoud en beheer van hun collecties.

Registratie en documentatie

Een zorgvuldige registratie en inventarisatie van een collectie is cruciaal voor een efficiënte erfgoedzorg. De online databank www.erfgoedplus.be staat hiervoor ter beschikking. Deze website staat ook toe om jouw erfgoed digitaal open te stellen naar een breed publiek. De depotconsulent 'registratie en documentatie' is hiervoor het aanspreekpunt.

 

Vorming

Erfgoedbeheerders kunnen jaarlijks deelnemen aan de vormingscyclus 'In Goede Handen', een organisatie van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) . Meer informatie vind je hier.

Je vindt het aanbod aan workshops en informatiesessies over thema's die betrekking hebben op behoud, beheer, registratie en inventarisatie van erfgoed ook in de kalender.

 

Uitleendienst

Om je collectie in optimale omstandigheden te bewaren of registreren kan je beroep doen op materiaal dat je via de provinciale uitleendienst kan ontlenen: dataloggers, anoxiemateriaal, scanners en professioneel fotoapparatuur…. Een overzicht vind je in de brochure 'uitleenmateriaal erfgoedzorg' (bij downloads in de linkerkolom). Reserveren en ontlenen van dit specifieke materiaal kan enkel na afspraak met de depotconsulenten.

 

Subsidies

Gezamenlijke of bovenlokale erfgoeddepots kunnen voor hun investeringen een financiële ondersteuning krijgen. Dit geldt voor infrastructuurwerken, inrichting van depots, verpakkings- en conserveringsmateriaal, studies- en plannen en depotbeheersystemen. Raadpleeg hier het volledige subsidiereglement.

 

Opvang in het Onroerend erfgoedDEPOT (Asse)

Het Onroerend Erfgoeddepot van de provincie Vlaams-Brabant op de PIVO-site staat in voor een professionele en kwalitatieve opvang, bewaring en beheer van erfgoed uit de provincie. Het is een door de Vlaamse overheid erkend onroerenderfgoeddepot.

Het depot bewaart in een eerste plaats archeologische vondsten en bijbehorende vondst- en onderzoeksdocumentatie. Het reglement voor de opname van een archeologisch ensemble in het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant bepaalt de aanvaardingsvoorwaarden en modaliteiten.

Ook voor de opvang van (potentiële) cultuurgoederen in het kader van de restauratie van een monument of waardevol gebouw, zijn een aantal testprojecten voorzien om op termijn tot efficiënte procedures te komen.

Voor noodopvang van cultureel erfgoed in het kader van calamiteiten kunt u eveneens bij het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant terecht. Het reglement voor de noodopvang van erfgoedcollecties en onroerende erfgoedelementen bepaalt de modaliteiten.

 

netwerking en samenwerking

Regionale depotinfrastructuur

Volgende erfgoedinstellingen behoren tot het netwerk van regionale depotinfrastructuur en stellen hiervoor een deel van hun depotcapaciteit en -expertise ter beschikking:

  • een transitdepot voor archeologisch materiaal in het Regionaal Archeologisch Depot Mulkkapel in Tienen;
  • een nooddepot voor religieus textiel in de Erfgoedsite Tienen;
  • een polyvalente ruimte voor de conditiebepaling en -rapportage van tweedimensionale kunstwerken in het FeliXart Museum in Drogenbos;
  • een nood- en transitdepot in de Preservation Hall Victor Boin van het Sportimonium op het BLOSO-domein in Hofstade.

Calamiteitennetwerken

De depotconsulenten van de provincie Vlaams-Brabant nemen ook deel aan de netwerken die zich op provinciaal en Vlaams niveau buigen over de problematiek van calamiteiten in de erfgoedsector. 

 

Contact

De gegevens van de depotconsulenten in de andere provincies vind je op de contactpagina.

Laatst gewijzigd op 20/02/2018