U bent hier

Stappenplan waardering & herbestemming

17/11/16

Stappenplan waardering & herbestemming

Het CRKC, de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen ontwikkelden voor kerkfabrieken een digitaal stappenplan om hun roerende kerkelijke collectie te waarderen en herbestemmen. Dit advies past in de context van het wijzigende parochielandschap.

Er beweegt heel wat. Op verschillende niveaus wordt nagedacht over het huidige en toekomstige gebruik van de parochiekerken in Vlaanderen. Sommige kerken krijgen naast de religieuze functie ook een andere invulling. Af en toe krijgen kerkgebouwen zelfs een geheel andere bestemming. Dat heeft uiteraard ook een impact op de omvangrijke collecties voorwerpen die zich in deze kerken bevinden. Meestal kunnen niet alle objecten ter plaatse blijven. Het beheren van dit waardevolle religieuze patrimonium is een belangrijke taak die op de schouders van de kerkbesturen komt te liggen.


OVER HET STAPPENPLAN

Het begrijpen van de collectie, het selecteren en waarderen van de stukken en het bepalen van een gepaste herbestemming kunnen erg lastig zijn. Om kerkbesturen te ondersteunen ontwikkelde het CRKC samen met de Provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen het Stappenplan voor waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend religieus erfgoed in parochiekerken. De nieuwe tool loodst je stap voor stap doorheen het complexe proces van die opeenvolgende acties. Bovendien houdt de methodiek rekening met het wettelijk kader en de kerkelijke richtlijnen. Het helpt de kerkbesturen om correct met het erfgoed om te gaan en verantwoorde keuzes te maken. 

Je kan het stappenplan volledig online opvolgen via www.stappenplanreligieuserfgoed.be.  Mits een goede voorbereiding, kan je het hele traject in een zestal maanden afronden.


Inventariseren

Hou er rekening mee dat het opstellen van een inventaris vooraf wenselijk is. Dat alleen kan al snel enkele maanden in beslag nemen.  De totale looptijd van het traject wordt hierdoor langer. Objecten waarderen kan niet zonder een goed, volledig overzicht van de collectie. Een bestaande inventaris kan binnen het traject wel worden verbeterd. Slechts in dringende gevallen gaat men over tot een spoedregistratie. 

Stel het nakijken of opstellen van de inventaris niet uit. Trouwens, ook als jouw kerk niet her- of nevenbestemd wordt, is een accurate inventaris een uitstekend instrument voor het patrimoniumbeheer.

 
Foto: CRKC