U bent hier

Limburg

Limburg

In Limburg is het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) verantwoordelijk voor de uitbouw van het regionaal depotbeleid. De provincie legt vooral de nadruk op ondersteuning van lokale en bovenlokale organisaties.

Onderzoek

Van 2001 tot 2003 voerde ARON bvba een studie uit naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een depotwerking in Limburg. Je kan het volledige rapport of de samenvatting hier online bekijken of downloaden (zie linkerkolom). De volgende concrete acties en ondersteuningsvormen vloeiden hier uit voort.

Consulentschap

Voor erfgoedbeheerders uit Limburg biedt het PCCE, naast deze website, ook een consulentschap aan. Je kunt terecht bij de depotconsulent voor advies en begeleiding op maat bij vragen en problemen in verband met het behoud en beheer van erfgoed. Dit kan gaan van praktische vragen rond inventariseren, bewaren en verpakken tot grotere vraagstukken over depotinrichting of de opstart van een onroerenderfgoeddepot.

Calamiteitennetwerk

Een speciale vorm is het begeleidingstraject calamiteitenplanning. Er vonden al trajecten plaats in Hasselt, Sint-Truiden, Maaseik en Tongeren. In dit begeleidingstraject, dat ongeveer anderhalf jaar duurt, werken alle erfgoedbeheerders van een gemeente gelijktijdig een calamiteitenplan uit, begeleid door een expert, en bouwen zij aan een lokaal netwerk rond dit thema. Nieuwe geïnteresseerden mogen zich melden.

Erfgoedplus.be

De provincie Limburg heeft zelf het gebruiksvriendelijke programma Erfgoedregister ontwikkeld. Dit staat gratis ter beschikking van Limburgse erfgoedbeheerders voor de registratie en het beheer van hun collectie. Bovendien is er ook de mogelijkheid om deze schat aan informatie online te tonen op Erfgoedplus.be en zo meer toegankelijk te maken. Met het Erfgoedregister volg je meteen de internationale richtlijnen op vlak van registratie en documentatie. Het PCCE begeleidt je bij de opstart en het gebruik van Erfgoedregister.

Vorming

In samenwerking met de andere Vlaamse provincies en de VGC, vindt jaarlijks van oktober tot december een vast vormingsaanbod plaats:

Daarnaast zijn er in het kader van Erfgoedplus.be, afhankelijk van de noden, cursussen 'Registreren met Erfgoedregister' en 'Fotograferen van erfgoed'.

Uitleen

Je kan bij het PCCE apparaten en hulpmiddelen uitlenen om het binnenklimaat te meten, erfgoed te fotograferen of schoon te maken, houtworm te bestrijden, een ruimte te ontvochtigen enz.

Subsidies

Het subsidiereglement voor erfgoeddepots van de provincie Limburg is stopgezet in november 2017, wegens de overdracht van persoonsgebonden bevoegdheden aan de Vlaamse Overheid. Onroerenderfgoeddepots uit Limburg kunnen mogelijk in 2018 intekenen op een nieuw reglement. Zie www.limburg.be.

Contact

Vragen in verband met depotbeleid, behoud en beheer? Tine Hermans - 011 23 75 84 - tine.hermans@limburg.be (vanaf 1 januari 2018: 02 553 46 64 - tine.hermans@cjsm.vlaanderen.be)
Vragen in verband met Erfgoedregister? Bart Bosmans - 011 23 75 79 - bart.bosmans@limburg.be

Op onze website vind je ook het adres van het Provinciehuis en meer bezoekersinformatie.

De gegevens van de andere depotconsulenten vind je op de contactpagina.

Erfgoedplus.be - jouw erfgoed online

Laatst gewijzigd op 06/12/2017