U bent hier

Waarderen en herbestemmen in de praktijk: de collectie Agfa-Gevaert

30/05/2017 - 13:30

Het waarderen van roerend erfgoed is momenteel een hot topic in de erfgoedsector. Het voorbije anderhalf jaar was de historische collectie van Agfa-Gevaert, een van de omvangrijkste collecties bedrijfserfgoed in ons land, het onderwerp van waardering en herbestemming. Benieuwd naar de resultaten van dit boeiende traject? Op dinsdag 30 mei vindt in het FOMU – Fotomuseum Antwerpen een studienamiddag plaats, waarop de partners hun ervaringen willen delen met de erfgoedsector.

Aanleiding van het traject was de beslissing van Agfa-Gevaert om de deuren van het Varenthof, waar de collectie zich al sinds 1988 bevond, te sluiten. De provincie Antwerpen engageerde zich in 2015 om de verantwoordelijkheid  voor de collectie op te nemen. Er werd een waarderings- en herbestemmingstraject opgestart, met als ambitie dit unieke industrieel erfgoed in de beste omstandigheden te behouden, te beheren en te ontsluiten.

In functie van de geplande herbestemming van de verschillende deelcollecties (archieven, audiovisueel materiaal, toestellen, instrumenten ...) was een doordachte waardebepaling cruciaal. Het FOMU en de provincie Antwerpen bundelden hiervoor de krachten met ADVN - archief & onderzoekscentrum, ETWIE en Agfa NV. Als leidraad werd de waarderingsmethode Op de museale weegschaal gehanteerd. Heel wat experten werden bij het waarderingsproces betrokken.

Het FOMU, ETWIE en het ADVN nodigen alle geïnteresseerden uit op de voorstelling van de resultaten van het waarderings- en herbestemmingstraject, met aansluitend een panelgesprek over waarderen en herbestemmen in de praktijk. De resultaten van het traject werden ook gebundeld in een fraaie publicatie, die tijdens de studienamiddag aan de deelnemers bezorgd wordt.


Programma

13.30 uur: Verwelkoming | Elviera Velghe (FOMU)

13.40 uur: Inleiding en overzicht van het traject | Ann Deckers (FOMU)

13.55 uur: Overzicht van de collectie Agfa-Gevaert | Patrick Van den Nieuwenhof (projectmedewerker)

14.05 uur: Waarderen met 'Op de museale weegschaal': een praktijkervaring | Tom Cobbaert (ADVN) & Tijl Vereenooghe (ETWIE)

14.35 uur: De herbestemming en de toekomst van de collectie Agfa-Gevaert | Tamara Berghmans (FOMU)

14.55 uur: Pauze

15.10 uur: Panelgesprek over waarderen en herbestemmen.

  • Panelleden: Frank Herman (provincie Antwerpen), Anne-Cathérine Olbrechts (FARO), Hendrik Ollivier (Amsab-ISG), Geert Vanpaemel (KU Leuven / ETWIE).
  • Moderator: Roel Daenen (FARO)

16.30 uur: Receptie