U bent hier

Waar draait het om? Een veilig klimaat voor duurzaam erfgoedbeheer | Symposium

10/04/2017 - 09:30

Wat zijn de nieuwe trends in het denken over het binnenklimaat voor erfgoedinstellingen? Wat weten we inmiddels meer over het reageren van de objecten op het binnenklimaat? Hoe groot is de kans op klimaatschade en wat weten we meer over de kosten en de ingrepen voor klimaatbeheersing in het gebouw en de daarmee verbonden risico’s voor de collectie? Hoe realiseer je een goed klimaat in de praktijk? Krijg je waar voor je geld? Kies je voor een specifieke klimaatinstallatie of voor een specifieke kwaliteit van het gebouw?

Deze dag is speciaal voor collectiebeheerders, monumentenzorgers, installateurs, inspecteurs, adviseurs en architecten die met dergelijke vragen te maken krijgen zodra ze collecties willen huisvesten in een (bestaand) gebouw. Vaak blijkt dat het nadenken over de speciale wensen voor het huisvesten van museale objecten pas laat in het ontwerpproces plaatsvindt. Hierdoor blijken vele mogelijkheden uitgesloten en kan meestal alleen nog beperkt bijgestuurd worden op bestaande plannen. Dan kan het moeilijk zijn om keuzes te maken en om ook nog volgens een logisch besluitvormingsproces te werken.

Het Platform Erfgoedklimaat is de opvolger van het Klimaatnetwerk. Net als het Klimaatnetwerk heeft dit platform het doel om professionals op het gebied van het museale binnenklimaat bij elkaar te brengen en kennis en ervaringen te delen. Uit de ervaringen van de afgelopen vijf jaar heeft het Klimaatnetwerk kunnen opmaken dat:

 • Veel erfgoedinstellingen hoge energie- en onderhoudskosten hebben, maar dat dit niet altijd betekent dat de collecties de gewenste binnenklimaat condities krijgen.
 • Dat PvE’s eenzijdig worden opgesteld en de consequenties daarvan voor het gebouw en het gebruik van collectie en gebouw onvoldoende zijn mee genomen in de besluitvorming.
 • Dat goed bedoelde adviezen van leveranciers (installateurs, glasleveranciers, e.d.) niet zonder meer het meest optimale behoud opleveren.
 • Dat een onderbouwing voor een specifieke klimaatbeheersingstrategie (beleid) met regelmaat ontbreekt.


Met het platform Erfgoedklimaat willen de partners een platform vormen dat als doel heeft experts uit de praktijk van het binnenklimaat in erfgoedinstellingen bijeen te brengen, kennis te laten uit wisselen en met elkaar in discussie te laten treden. Op deze manier worden in gezamenlijkheid de noden van het erfgoedveld in kaart gebracht en producten ontwikkeld die daar optimaal bij aansluiten. Op dit moment bestaat het netwerk uit de volgende partners:

 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Bart Ankersmit & Marc Stappers)
 • De Erfgoedinspectie (Nina Duggen)
 • De Rijksvastgoedbedrijf (Jaap de Jonge)
 • De Technische Universitiet Eindhoven (Henk Schellen & Rick Kramer)
 • Helicon Conservation Support (Marco Martens)
 • P2P-consult (Herman Eijdems)
 • Toornend & Partners (Jean Hilgersom)
 • Agnes Vugts Erfgoedprojecten (Agnes Vughts)
 • Het Nationaal Archief (Gabrielle Beentjes)


Het netwerk nodigt u graag uit voor de presentatie van het nieuwste besluitvormingsproces en hoe dit het bouwproces beïnvloedt. Dit wordt omkleed met voorbeelden uit de praktijk. Aan het eind van de dag wordt u in de gelegenheid gesteld met alle sprekers en experts te praten en uw vragen te stellen.

Programma

9.30 uur: Inloop

10.00 uur: Duurzaamheid in musea: trends en ontwikkelingen | Arjen Kok

10.30 uur: Slimme klimaatstrategie: energiebesparing en comfort verbetering | Rick Kramer, Technische Universiteit Eindhoven

11.00 uur: Koffie

11.30 uur: Klimaatschade aan een collectie | Cécilia Gauvin, Technische Universiteit Eindhoven

12.00 uur: Het verhaal van een passief depot, Marco Martens, Helicon

12.30 uur: Lunch

13.30 uur: Besluitvorming over het binnenklimaat in 9 stappen | Marc Stappers, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

14.00 uur: Een nieuwe stap in het bouwproces | Jean Hilgersom, Toornend & partners

14.30 uur: In 9 stappen naar een nieuw museum in Zutphen | Mirjam Steins van de Berg, BiermanHenketinterieur

15.00 uur: Koffie & Thee

15.15 uur: In gesprek met de sprekers op basis van stellingen

16.00 uur: Borrel

Het symposium staat onder leiding van de dagvoorzitters Nina Duggen en Agnes Vugts

Praktisch

10 april 2017, 9.30 - 17.00 uur, Blauwe zaal in het Auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven, Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven

Prijs: 100 euro inclusief lunch, koffie, thee en borrel. Voor studenten is er een speciaal tarief van 50 euro. Inschrijven kan online.