U bent hier

Veilig - Beveiligd: erfgoeddepots | Module 2 In goede handen: erfgoed in depots

06/11/2017 - 09:30

Zorg voor erfgoed rust op een cruciale pijler: het veilig stellen van het erfgoed voor latere generaties. Hoe doen we dat? De vraag 'Wat zijn de bestaande veiligheidsmaatregelen en -voorschriften?' wordt voor drie aspecten gesteld: het gebouw; de collecties met de individuele objecten; en de medewerkers zelf.

Deze tweede module maakt deel uit van het vormingstraject 'In goede handen: erfgoed in depots', georganiseerd door de depotconsulenten-redacteurs van DEPOTWIJZER.be, een initiatief van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
 

Doelgroep

Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleiding wordt afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.


Doel

Het verhogen van de kennis en praktische vaardigheden bij hen die instaan voor het inrichten en/of beheren van erfgoeddepots. De deelnemers krijgen naast een theoretisch kader ook praktische tips aangereikt.


Opzet

Deze vorming maakt deel uit van een aanbod van 6 modules (elk 1 dag) met betrekking tot depotwerking die samen het vormingstraject 'In goede handen: erfgoed in depots' vormen. Elke module kan afzonderlijk worden gevolgd.


Programma

Zorg voor erfgoed rust op een cruciale pijler: het veilig stellen van het erfgoed voor latere generaties. Hoe doen we dat? De vraag 'Wat zijn de bestaande veiligheidsmaatregelen en -voorschriften?' wordt voor drie aspecten gesteld: het gebouw; de collecties met de individuele objecten; en de medewerkers zelf. De veiligheid in, om en van depots evenals mogelijke beveiligingsmaatregelen vormen een eerste insteek. Daarnaast komt ook de beveiliging van de collecties en objecten ter sprake. In een derde luik gaat de aandacht naar de persoonlijke veiligheid en de (inter)nationale veiligheidsvoorschriften (kleding, materialen, handelingen, enz.) voor het werken in een depot of magazijn. Speciale aandacht gaat naar de veiligheid van de medewerker bij het manipuleren van objecten in het depot.


Praktisch

6 november 2017, 9u30 tot 16u30
Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen

Coördinatie: Frank Herman (Adviseur erfgoed - provincie Antwerpen)

Prijs: 15 euro per module (inclusief broodjeslunch) (wegens administratieve redenen gebeurt de facturatie per module)
Max. 15 deelnemers

Meer informatie en inschrijven via erfgoedloket@provincieantwerpen.be
Annulering kan gratis tot vijf werkdagen op voorhand, daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Meer informatie over de inhoud kan je verkrijgen via frank.herman@provincieantwerpen.be