U bent hier

Niet te verwaarlozen: onderhoud in het depot | Module 3 In goede handen: erfgoed in depots

13/11/2017 - 09:30

Ook wanneer collectiestukken niet tentoongesteld zijn, maar (tijdelijk) in een depotruimte bewaard worden, is het van belang de optimale bewaaromstandigheden van deze objecten te garanderen. Het onderhoud van de depotruimte en van de individuele collectiestukken is hierbij noodzakelijk, maar wordt vaak over het hoofd gezien. Stukken in het depot verliezen soms de aandacht, zeker als het om onderhoud gaat. Een onderhoudsplan is de oplossing, maar hoe pakt u dat nu precies aan?

Deze derde module maakt deel uit van het vormingstraject 'In goede handen: erfgoed in depots', georganiseerd door de depotconsulenten-redacteurs van DEPOTWIJZER.be, een initiatief van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
 

Doelgroep

Medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. De opleiding wordt afgestemd op een eerder gevorderd publiek. Een basiskennis en/of zekere mate van ervaring met betrekking tot het behoud en beheer van erfgoedobjecten is aanbevolen.
 

Doel

Het verhogen van de kennis en praktische vaardigheden bij hen die instaan voor het inrichten en/of beheren van erfgoeddepots. De deelnemers krijgen naast een theoretisch kader ook praktische tips aangereikt.
 

Opzet

Deze vorming maakt deel uit van een aanbod van 6 modules (elk 1 dag) met betrekking tot depotwerking die samen het vormingstraject 'In goede handen: erfgoed in depots' vormen. Elke module kan afzonderlijk worden gevolgd.

 
Programma

Ook wanneer collectiestukken niet tentoongesteld zijn, maar (tijdelijk) in een depotruimte bewaard worden, is het van belang de optimale bewaaromstandigheden van deze objecten te garanderen. Het onderhoud van de depotruimte en van de individuele collectiestukken is hierbij noodzakelijk, maar wordt vaak over het hoofd gezien. Stukken in het depot verliezen soms de aandacht, zeker als het om onderhoud gaat. Een onderhoudsplan is de oplossing, maar hoe pakt u dat nu precies aan? In deze module krijgt u enerzijds praktische tips om uw depot proper en stofvrij te houden, maar ook over hoe u een grondige toestandscontrole uitvoert en hoe u objecten uit verschillende materialen op een goede manier kan reinigen. Ten slotte gaan we na hoe u insecten in het depot kan vermijden, en wat u kan doen in geval van aantasting.

 
Praktisch

13 november 2017, 9u30 - 17u00
Charlier Museum, Kunstlaan 16, 1210 Brussel
De theorieles gaat door in GC Ten Noey, Gemeentestraat 25, 1210 Brussel.
De precieze dagindeling krijgt u toegestuurd na inschrijving.

Prijs: 15 euro per module (inclusief broodjeslunch) (wegens administratieve redenen gebeurt de facturatie per module)
Max. 15 deelnemers

Inschrijven via erfgoedloket@provincieantwerpen.be
Annulering kan gratis tot vijf werkdagen op voorhand, daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Meer informatie over de inhoud kan je verkrijgen bij Wouter Lammens, depotconsulent behoud en beheer Provincie West-Vlaanderen (wouter.lammens@west-vlaanderen.be).