U bent hier

Kalender

22/02/2018 - 13:30

Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) zet haar reeks rondetafelgesprekken rond een aantal ‘hot topics’ verder. Aan de hand van vijf discussievragen of stellingen rond een centraal thema delen we onze ideeën en ervaringen om zo tot een aantal inzichten te komen. De ideeën worden nadien gebundeld in een kort verslag zodat ze ook buiten het gesprek als inspiratie kunnen dienen.

02/03/2018 - 13:00

Op 2 maart 2018 organiseert de Universiteitsbibliotheek Antwerpen een seminarie ter gelegenheid van de ontsluiting en presentatie van de collectie devotiedrukwerk, bekend als de Collectie Thijs.

05/03/2018 - 14:00

Een van de grootste en spannendste internationale erfgoedonderzoeksprojecten die momenteel worden uitgevoerd is het Heritage Futures project. Cornelius Holtorf, een van de hoofdrolspelers in dit project, gaat dieper in op de rol die (verre) toekomstverwachtingen spelen in het beleid en de praktijk van erfgoedzorg en w

14/03/2018 - 18:30 tot 02/05/2018 - 21:30

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De reeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Westerlo.

22/03/2018 - 09:00

Tijdens deze Belgische RE-ORG studiedag RE-ORG België – Avonturen in deportorganisatie zullen de nieuwe lichting Belgische RE-ORG experten de reorganisatie van hun depot uit de doeken doen. Sommige RE-ORG collega’s uit het eerste jaar zullen de voelbare effecten van de reorganisatie van hun depot belichten.

22/03/2018 - 10:00

Iedere dag worden beslissingen genomen over preservering, conservering en restauratie van objecten in museale contexten, archeologische vondsten, monumenten en historische interieurs, beschermde stadsgezichten, objecten in het bezit van particulieren, enzovoort.

28/03/2018 - 09:00

We werken aan het behoud van ons erfgoed, maar wat als het schadelijk is voor onze gezondheid? We draaien de rollen om en leggen het accent op hoe we ons best wapenen tegen gevaarlijk erfgoed. Na afloop van deze workshop zal u de juiste vragen weten te stellen omtrent de aanpak van en omgang met gevaarlijk erfgoed.

17/04/2018 - 09:30

En cette année académique 2017-2018, l’Université de Liège et l’Université de Gand commémorent chacune le bicentenaire de leur fondation. Ce n’est cependant pas leur seul point commun: ces deux institutions abritent en effet les pôles patrimoniaux les plus significatifs du Nord et du Sud du pays. 

26/04/2018 - 09:00 tot 27/04/2018 - 17:00

During this two-day workshop with Lora Angelova, participants will be presented with a range of cleaning gel types that might be used for specific cleaning problems.

26/04/2018 - 10:00

De voorjaarsbijeenkomst van de Adlib gebruikersgroep vindt plaats op donderdag 26 april 2018 in Het Nieuwe Instituut te Rotterdam. Ontvangst vanaf 10.00 uur, afsluitende borrel tot 17.00 uur. Save the date, meer info volgt zodra het programma op punt staat.

Pagina's