U bent hier

Interprovinciale samenwerking

Interprovinciale samenwerking

DEPOTWIJZER.be is maar één voorbeeld van de interprovinciale samenwerking door de depotconsulenten. Zij organiseren samen onder andere vorming voor de Vlaamse erfgoedsector over allerlei aspecten van het werken in erfgoeddepots en met erfgoedcollecties. Ook zijn zij trekker in diverse sectorbrede overlegorganen.

Interprovinciale samenwerking depotconsulenten

Aangezien de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het Cultureel-Erfgoeddecreet dezelfde regierol kregen toegewezen wat depots betreft, spreekt het voor zich dat zij onderling afstemmen en samenwerken. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens:


De depotconsulenten zijn trekker in volgende sectorbrede overlegorganen:

Laatst gewijzigd op 01/09/2015