U bent hier

In Goede Handen: erfgoed in depots

In Goede Handen: erfgoed in depots

'In Goede Handen: erfgoed in depots' is een verdiepend vormingstraject voor medewerkers en vrijwilligers van erfgoedbeherende instellingen. Een zekere basiskennis van en/of ervaring met het behoud en beheer van erfgoed is nuttig.

Dit traject is opgezet door de depotconsulenten-redacteurs van DEPOTWIJZER.be, een initiatief van de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Inhoud

Het traject bestaat uit zes modules, verspreid over Vlaanderen en Brussel, die je ook apart kan volgen vanaf eind oktober tot begin december 2017. Denk je dat je nog niet genoeg voorkennis hebt? Dan kan je vooraf in oktober 2017 terecht bij de basiscursus.
 

Module 1. Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer

Maandag 23/10/2017 om 9:30 – 't Grom, Sint-Katelijne-Waver

Organisatie & facturatie: Provincie Vlaams-Brabant

Een efficiënt beheer van je collectie staat of valt met een verantwoorde inrichting van de bewaarruimte(s). Wat maakt een ruimte tot een geschikt erfgoeddepot en hoe richt ik ze zo praktisch en overzichtelijk mogelijk in? Hoe haal ik met een beperkt budget ruimte-economisch het maximum uit mijn depotruimte? En hoe voorkom ik dat een depot een overvol labyrint wordt, waar geen object of medewerker zonder schade of kleerscheuren binnen- of buitenkomt? Stapsgewijs lichten we in deze module verschillende elementen toe die de keuze en de inrichting van een verantwoorde bewaarruimte bepalen: van de inplanting en constructie van de buitenschil (gebouw/ruimte) tot en met de plaatsing en verpakking van het individuele object.
 

Module 2. Veilig - beveiligd: erfgoeddepots

Maandag 06/11/2017 om 9:30 – Provinciaal Veiligheidsinstituut, Antwerpen

Organisatie & facturatie: Provincie Antwerpen

Duurzame zorg voor erfgoed rust op een cruciale pijler: het veiligstellen van het erfgoed voor latere generaties. Hoe doen we dat? Wat zijn bestaande veiligheidsmaatregelen en -voorschriften? Een risicoanalyse is het vertrekpunt. De beveiliging van depots met de vele soorten beveiligingsmaatregelen vormt een eerste insteek. Zo komt ook de beveiliging van de collecties en objecten tegen brand en andere calamiteiten aan bod. In een derde luik kijken we naar de persoonlijke veiligheid van de depotmedewerker en de (inter)nationale veiligheidsvoorschriften voor het werken in een depot of magazijn, in het bijzonder voor het veilig/gezond manipuleren van objecten.
 

Module 3. Niet te verwaarlozen: onderhoud van het depot

Maandag 13/11/2017 om 9:30 – Charlier Museum / GC Ten Noey, Brussel

Organisatie & facturatie: Provincie West-Vlaanderen

Ook wanneer collectiestukken niet tentoongesteld zijn, maar (tijdelijk) in een depotruimte bewaard worden, is het van belang optimale omstandigheden te garanderen. Het onderhoud van de ruimte en de individuele collectiestukken is hierbij noodzakelijk, maar wordt vaak over het hoofd gezien. Depotstukken verliezen soms de aandacht, zeker als het om onderhoud gaat. Een onderhoudsplan is de oplossing, maar hoe pak je dat precies aan? In deze module krijg je praktische tips om je depot proper en stofvrij te houden, maar ook over hoe je een grondige toestandscontrole uitvoert en hoe je objecten uit verschillende materialen op een goede manier reinigt. Ten slotte gaan we na hoe je insecten in het depot vermijdt en wat je kan doen in geval van aantasting.
 

Module 4. Zeker bewaren, verpakken en transporteren

Maandag 20/11/2017 om 9:30 – FeliXart museum, Drogenbos

Organisatie & facturatie: Provincie Oost-Vlaanderen

Afhankelijk van de karakteristieken en de inrichting van de depotruimte beslist men vaak bepaalde objecten/collecties verpakt op te bergen. Bij het verpakken is het belangrijk rekening te houden met de eigenschappen van de objecten, geschikte verpakkingsmaterialen te gebruiken en microklimaten te voorkomen. In deze module bekijken we welke types objecten we op welke manieren kunnen bewaren. Belangrijk is het onderscheid tussen het verpakken van objecten voor de bewaring in depot en voor bescherming tijdens transport. We maken kennis met de geschikte verpakkingsmaterialen en proberen ze uit aan de hand van enkele casussen. Daarnaast gaan we ook dieper in op het (interne) transport van objecten en bekijken we hoe je collectieverhuizingen efficiënt en verantwoord kan organiseren.
 

Module 5. Collectiebeleid: de basis voor een efficiënte depotwerking

Maandag 27/11/2017 om 9:30 – Wielermuseum, Roeselare

Organisatie & facturatie: Vlaamse Gemeenschapscommissie

Een collectieplan is een onmisbaar hulpmiddel bij het collectiebeheer. Het biedt een inzicht in de collectie en geeft structuur en duidelijkheid bij het ontwikkelen van het collectiebeleid. Het is niet de bedoeling van de cursus dat we één algemeen geldend advies geven, wel dat je aanknopingspunten en een structuur krijgt voor het schrijven van een collectieplan. Onderwerpen als collectiegeschiedenis, selectie, verzamelen, herbestemmen en afstoten komen aan bod. Er wordt ook ingegaan op de procedures die SPECTRUM beschrijft. We geven de vorming aan de hand van de brochure Handreiking voor het schrijven van een collectieplan (ICN/Stichting LCM).
 

Module 6. Informatiebeheer in je depotwerking

Maandag 04/12/2017 om 9:30 – Provinciaal Erfgoedcentrum Ename, Oudenaarde

Organisatie & facturatie: Provincie Oost-Vlaanderen

Tijdens deze module gaan we dieper in op de vraag hoe je het best op de hoogte blijft van de omvang, aard en toestand van de collectie die je bewaart. Een up-to-date inventaris is een basisvereiste voor een efficiënt depotbeheer. Als we er niet actief op inzetten, raken we onvermijdelijk dingen kwijt. Een aantal aspecten komt zeker aan bod: de stappen die je moet doorlopen bij registratie, het benoemen van standplaatsen, standplaats- en toestandcontroles enz.
 

PRAKTISCH

  • Zes opeenvolgende maandagen vanaf 23 oktober tot en met 4 december 2017, op uitzondering van 30 oktober 2017 (herfstvakantie).
  • 15 euro per module, inclusief BTW, lunch en documentatie. 
  • Vergeet niet aan te geven of je organisatie al dan niet met een bestelbon zal inschrijven. 
  • De facturen worden per module uitgeschreven door de organiserende provincie of de VGC. De facturatieprocedures worden doorgestuurd na de inschrijving. 
  • Meer informatie over de locaties, de data, de lesgevers en de wijze van inschrijving vind je in onze kalender.
Laatst gewijzigd op 27/09/2017