U bent hier

Basiscursussen

Basiscursussen

Voor een introductie tot informatiebeheer of behoud en beheer bieden de depotconsulenten-redacteurs van DEPOTWIJZER.be twee basiscursussen aan. Ze worden interprovinciaal georganiseerd.

Beide vormingen zijn gericht op vrijwilligers en medewerkers van musea, archieven en erfgoedbibliotheken zonder veel voorkennis.

cursus 1. BEHOUD EN BEHEER VAN ERFGOED

Inhoud

In deze driedaagse cursus behandelen we uitvoerig de invloed van temperatuur, luchtvochtigheid, licht, bewaarmaterialen, luchtverontreiniging, schimmels, insecten en knaagdieren op de collectie. Hoe kunnen we deze invloeden meten en preventief verminderen? Wat te doen bij problemen? Daarnaast gaan we kort in op de basisprincipes voor depotinrichting, onderhoud, hanteren en transport. De cursisten bezoeken een erfgoeddepot en krijgen de kans om de opgedane kennis in de praktijk te toetsen. 
 

Praktisch

  • Drie maandagen in oktober
  • 35 euro voor drie dagen, inclusief BTW en lunch
  • Lesgever: Tine Hermans, depotconsulent, provincie Limburg
  • Locatie, data en inschrijvingswijze vind je in onze kalender.

 

Cursus 2. Informatiebeheer voor erfgoedcollecties 

Inhoud

Erfgoedbeheerders beheren niet alleen een enorme hoeveelheid voorwerpen, maar ook een schat aan daarmee verbonden contextuele informatie. Om goed voor een erfgoedcollectie te kunnen zorgen moet een erfgoedbeheerder weten welke voorwerpen tot die collectie behoren, waar ze zich bevinden en hoe ze eraan toe zijn. Erfgoedbeheerders moeten zich ook regelmatig verantwoorden tegenover een lokaal of centraal bestuur. Steeds meer producten, zoals tentoonstellingen, educatieve programma's, websites en publicaties, worden ontwikkeld om erfgoedcollecties te ontsluiten voor het brede publiek. Om snel en efficiënt vragen over de collectie te kunnen beantwoorden moet de registratie en documentatie in orde zijn.
 
De cursus helpt je een start te maken met je registratie of een bestaande registratie de 21ste eeuw in te loodsen. Volgende zaken komen aan bod: collectiebeheer in het algemeen, mogelijkheden van SPECTRUM, belang van registratie, verwerken van bruiklenen en aanwinsten, nummeren en beschrijven van voorwerpen, registratiestandaarden, mogelijkheden van automatisering enz. Bij de cursus hoort de nieuwe syllabus Informatiebeheer in musea, uitgegeven door het LCM (Landelijk Contact Museumconsulenten, Nederland), ook te downloaden via hun website.
 

Praktisch

  • Twee dinsdagen in oktober
  • 45 euro voor twee dagen, inclusief BTW, lunch, documentatie en syllabus
  • Lesgever: Livia Snauwaert, depotconsulent Registratie, provincie West-Vlaanderen
  • Locatie, data en inschrijvingsformulier vind je in onze kalender.

 

Laatst gewijzigd op 19/08/2016