U bent hier

Antwerpen

Antwerpen

De provincie Antwerpen neemt de opdracht aan van de Vlaamse overheid zoals die wordt geformuleerd in het Cultureel-erfgoeddecreet uit 2012: "Het ontwikkelen van een regionaal depotbeleid, opgemaakt in overleg met de lokale besturen en de cultureel-erfgoedorganisaties, dat tegemoet komt aan de noden van het cultureel erfgoed aanwezig op het grondgebied."

Vanaf 1 januari 2018  worden deze taken overgedragen naar de Vlaamse Overheid. Tot dan blijven we verder bouwen aan het  regionale depotbeleid.

De provincie neemt tot 31 december 2017  de Vlaamse beleidsprioriteiten 2014-2019 ter harte:

 • een duurzaam regionaal netwerk van cultureel-erfgoeddepots
 • dienstverlening met betrekking tot het duurzaam bewaren van cultureel erfgoed
 • regionale aggregatie- en preservatie-initiatieven voor digitaal cultureel erfgoed

 

Sinds 1 januari 2016 is het erfgoedbeleid niet meer onder het Departement Cultuur, maar onder het Departement Ruimtelijke Ordening, Erfgoed & Mobiliteit ondergebracht.

ONDERZOEK

In 2011 vroeg de provincie Antwerpen aan het departement Management (Cultuurmanagement) van de Universiteit Antwerpen een onderzoek uit te voeren naar de werking en infrastructuur van erfgoeddepots op haar grondgebied. Dat resulteerde in:


Krijtlijnen

De regie is in handen van de dienst Erfgoed, die een meer professionele en duurzame aanpak van het regionale depotbeleid nastreeft. Dat gebeurt aan de hand van doorgedreven advies en trajectbegeleiding, vorming en expertiseopbouw, sensibiliseringsacties, de realisatie van depotnetwerken en uiteraard ook met financiële ondersteuning.


Wat wensen we tot 31 december 2017 bewerkstelligen en stimuleren?

 1. Een competentieverhoging bij de erfgoedbeheerders en -houders
 2. Een depotinfrastructuur en-netwerk voor een duurzaam erfgoedbeheer
 3. Duurzame behoud- en beheersinstrumenten, zoals  Donnet.be, een internet centraal erfgoedcollectiebeheerssysteem voor lokale erfgoedbeheerders in de provincie en de infodatabank DEPOTWIJZER.be
 4. Een groter bewustzijn van een duurzaam behoud en beheer via depotwerking
 5. Een voor de sector herkenbare en toegankelijke dienst Erfgoed, met als taken: advies, trajectbegeleiding en expertise-deling over erfgoeddepotwerking (de infrastructuur, het behoud en beheer van de collecties, de de organisatie en het management van een depot).
 

AANBOD

Voor erfgoedbeheerders uit de provincie Antwerpen biedt de dienst Erfgoed op dit moment de volgende ondersteuning aan:

Inhoudelijk

 • advies en (traject)begeleiding bij vragen en problemen in verband met het behoud en beheer van erfgoed, erfgoeddepots, collectiebeleid, calamiteitenplanning, depotnetwerking enz.
 • vorming over behoud en beheer, in samenwerking met de andere Vlaamse provincies, VGC-Vlaamse Gemeenschapscommissie en andere partners

 

Logistiek/instrumenteel

 • ondersteuning bij het registreren in het centraal registratiesysteem Donnet.be . Dit wordt in 2015 een  centraal erfgoedcollectiebeheersysteem voor  alle soorten erfgoed.
 • via de materialenbank: gratis uitleen van hulpmiddelen om het binnenklimaat te meten, erfgoed schoon te maken, een anoxiebehandeling uit te voeren enz.


Financieel


Infrastructureel

  • opslag van archeologisch materiaal door overdracht in het Provinciaal Archeologisch Depot - Antwerpen (erkend onroerend erfgoeddepot)
 
 • begeleiding in het netwerk van erfgoeddepots in de provincie.

 

CONTACT

Vragen in verband met depotbeleid, behoud en beheer?

 Dienst Erfgoed – DREM – Departement  Ruimte Ordening, Recreatie Erfgoed & Cultuur 

Postadres: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Bezoekadres: Provinciehuis aan de Singel, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen
erfgoeddepot@provincieantwerpen.be

 Adviseurs  cultureel erfgoed- & onroerend erfgoeddepots, behoud & beheer, registratie, vorming & trajectbegeleiding 

 Roel De Ceulaer adviseur erfgoeddepots - infrastructuur - 03 240 64 32 - roel.deceulaer@provincieantwerpen.be 

 Marc Mees adviseur erfgoeddepots - registratie - 03 240 64 21 - marc.mees@provincieantwerpen.be

  Sophie Ragas administratief medewerker erfgoeddepots  - 03 240 64 14 - sophie.ragas@provincieantwerpen.be

 

Onroerenderfgoeddepot - Provinciaal Archeologiedepot

 Ignace Bourgeois Adviseur archeologie - 03 240 63 52 - ignace.bourgeois@provincieantwerpen.be

 Zie ook de contactpagina.

Opgravingsmateriaal en -documentatie zijn na overdracht aan de provincie Antwerpen veilig opgeslagen in het Provinciaal Archeologisch Depot - Antwerpen.
Laatst gewijzigd op 20/02/2018